Värsked postitused

Uudised

TOIDURINGLUSKAPP rohevald

PRESSITEADE Keilas avati taastuvenergial toimiv toiduringluskapp

11.augustil avati Keilas kogukondlik päikesepaneelidel töötav toiduringluskapp. Toidukapi eesmärk on juurutada jätkusuutliku tarbimise ideed kogukonnas ning see on suunatud kõigile elanikele. Päikesepaneelidel töötav toidujagamise kapp kutsuti ellu kogukonna, linnavalitsuse ning kohalike ettevõtjate koostöös.

“Meie eesmärk on eelkõige, et ülejääv toidukraam ei lõpetaks prügikastis, vaid jõuaks nendeni, kes selle toidu ära tarbivad,” rääkis Keila Ringmajanduse Seltsi eestvedaja ja toidukapi initsiaator Heldena Lindvere. Lindvere avaldas lootust, et toidukapp saab kogukonnale armsaks ning algatusega liituvad ka linna toidukäitlejad, kellele keskkonnasääst ning toidukao vähendamine on oluline.

Toiduringluskapp annab Keila elanikele ja toidukäitlejatele kiire ja mugava võimaluse toidu jagamiseks. Jahekappi saab panna ringlema ka toiduaineid, mis vajavad säilimiseks eritemperatuuri. Energia säästmiseks kasutab jahekapp päikeselistel ilmadel taastuvenergiat. Kappi toodud toiduainete info postitatakse sotsiaalmeedia gruppi “Keila toiduringlus”. Kapi puhtuse ja kasutamise reeglitele vastavuse eest kannavad hoolt seltsi poolt koordineeritud vabatahtlikud.

Keila abilinnapea Maret Lepiksaar märkis, et Keila linna otsus ettevõtmist toetada sündis kiirelt: “Keila linn toetas ettevõtmist seetõttu, et soovib toitu päästa äraviskamisest.”

Toiduringluskapi ehitusele panid õla alla kohalikku elu edendavad ettevõtted Glamox, ENSTO, Alexela, Sunly City ning Keila linnavalitsus.  Toidukapp asub Keilas, Haapsalu mnt 10, Keila Baptistikoguduse kõrval.

Päikesepaneelidega toiduringluskapi paigaldas Lääne-Harju kogukondlik algatus Roheline Vald, mis töötab välja ja viib ellu kestliku arenguga seotud projekte. Kapi ehituse teostas SolNavitas. Päikesepaneelidega toiduringluskapid asuvad veel Laulasmaal, Paldiskis, Vasalemmas ning Raplas.

2021. aastal Keskkonnaministeeriumi tellitud toidukao uuringust selgus, et Eestis tekib 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Toidujäätmetest poole ehk ligikaudu 84 000 tonni moodustab raisku läinud toit ehk toidukadu. Kogu toidutarneahela jooksul Eestis raisatud toidu väärtus kokku on hinnanguliselt 164 miljonit eurot aastas. Kestliku arengu eesmärk on vähendada 2030. aastaks jaekaubanduse ja tarbijate tekitatud toidujäätmeid poole võrra elaniku kohta.  ELi jäätmedirektiivis kutsutakse liikmesriike ja nende kodanikke üles vähendama toidujäätmete teket esmatootmisest kuni tarnimiseni, vähendama jäätmete teket kodumajapidamistes ning propageerima toiduannetust.

Rapla toiduringluskapp roheline vald rohevald

PRESSITEADE Rapla vallas avati esimene toiduringluskapp 

27.07.2022

27.juulil avati Raplas valla esimene kogukondlik toiduringluskapp. Toidukapi eesmärk on võimendada jätkusuutliku tarbimise ideed ning see on suunatud kõigile elanikele. Päikesepaneelidel töötav toidujagamise kapp kutsuti ellu kogukonna, vallavalitsuse ning kohalike ettevõtjate koostöös.

“Selleks, et anda meie kogukonna poolt panus sellesse, et toit jõuaks sööjani, mitte prügikasti, soovisime teiste linnade eeskujul ka Raplas tööle panna toiduringluskapi,” rääkis Rapla OTT-i eestvedaja ning toidukapi initsiaator Anni Vahter. 

Toiduringluskapi abil loodetakse Rapla piirkonna elanikele ja toidukäitlejatele anda kiire ja mugav võimalus toidu jagamiseks.

Kappi toodud toiduainete info postitatakse sotsiaalmeedia gruppi “Rapla toiduringluskapp”. Kapi puhtuse ja kasutamise reeglitele vastavuse eest kannavad hoolt vabatahtlikud.

Rapla vallavanem Gert Villard usub, et Rapla kogukond ning vallavalitsus koostöös saavad jätkusuutlikuma elukeskkonna jaoks palju ära teha. “Rapla Vallavalitsus osaleb väga hea meelega projektides, mille eesmärk on avardada kogukonnaliikmete teadlikkust säästvast tarbimisest, keskkonnahoiust ja sealhulgas toidu väärindamisest ning ringmajanduse põhimõtetest, ” avaldas Villard. “Toidujagamise kapid on keskkonnasäästliku mõtteviisi osa, mille eesmärk on vähendada raisku mineva toidu hulka, aidates kaasa toidukordade planeerimise harjumuse juurutamisele leibkondades. Kindlasti kasvatab toiduringluskapi kasutamine ka kogukonnatunnet ning hoolimist oma valla teiste elanike suhtes, kuna nii saab ülejäävat toitu lihtsalt omavahel jagada.”

Toiduringluskapi ehitusele panid õla alla kohalikud ettevõtted Harviker, HEPA, Mivo Ehitus, Rapla Vallavalitsus ning Sunly City. Toidukapp asub Raplas, Tallinna mnt 46a.

Päikesepaneelidega toiduringluskapi paigaldas Lääne-Harju kogukondlik algatus Roheline Vald, mis töötab välja ja viib ellu kestliku arenguga seotud projekte. Kapi ehituse teostas SolNavitas. Päikesepaneelidega toiduringluskapid asuvad veel Laulasmaal, Paldiskis ja Vasalemmas.

2021. aastal Keskkonnaministeeriumi tellitud toidukao uuringust selgus, et Eestis tekib 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Toidujäätmetest poole ehk ligikaudu 84 000 tonni moodustab raisku läinud toit ehk toidukadu. Kogu toidutarneahela jooksul Eestis raisatud toidu väärtus kokku on hinnanguliselt 164 miljonit eurot aastas. Kestliku arengu eesmärk (punkt 12.3) on vähendada 2030. aastaks jaekaubanduse ja tarbijate tekitatud toidujäätmeid poole võrra elaniku kohta.

rohevald

PRESSITEADE Eesti kogemus ärgitab rohepöördele

30.06-4.07 toimus Kreekas Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikide omavalitsuste esindajate ning vabatahtlike kohtumine, mille raames asutakse tegema koostööd kodanikuühiskonna arendamisel. Kohtumine toimus EL-i vabatahtlike kodanikuühenduste arendamise projekti DEVICE ( Developing European Volunteers International Civic Engagement) kaudu, mille partnerriigid on Kreeka, Itaalia, Malta, Serbia, Küpros ning Eesti. Lisaks osalesid delegaadid Bulgaariast, Albaaniast ja Põhja-Makedooniast.

Projekti avaüritusel esitles Eestit esindanud Lääne-Harju kodanikualgatuse Roheline Vald esindaja Kairi Niinepuu-Mark vabatahtlike panusena väljatöötatud ja teostatud roheprojekte, mis leidsid partnerriikide poolt elavat vastukaja.

“Kuigi EL-i Roheline Kokkulepe seab riikidele elukeskkonna jätkusuutlikumaks muutmisel kõrged eesmärgid, ei ole Kesk-ja Lõuna-Euroopas tunda selle poole teadlikku ja kiiret liikumist,” hindas Kairi Niinepuu-Mark. “Vestlustest võib teha järelduse, et palju on teha tööd omavalitsuste ja elanike teadlikkuse tõstmisel. Ühekordse plasti massiline kasutamine, pandipakendi süsteemi, kompostimise puudumine, massiline niitmine on vaid mõned märksõnad,” loetles Niinepuu-Mark

Eestis teostatud projektidest leidsid enim vastukaja päikesepaneelidel toimivad toiduringluskapid, kiirkompostrid, laste rohelaager ning tiheda koostöö saavutamine omavalitsuse ja kogukonna vahel.

Malta omavalitsuspiirkonna Naxxar esindaja Paul Gatt hindas, et Eesti kogemusest on palju õppida. “Malta peaks kompostima, sest meie mullad ei ole rikkad,” nentis Gatt. “Meil ei ole täna veel võimalusi, et jäätmeid ümbertöödelda, materjalid lähevad riigist välja. Oleme siiski tasapisi liikumas rohelisema mõtteviisi poole. Näiteks keelustatakse Maltas peagi ühekordsete nõude müük ning kasutamine, kuid valdkondi, mida on vaja jätkusuutlikumaks muuta on veel väga palju. Soovime teha Eesti rohevalla tiimiga koostööd, ” rääkis Paul Gatt.

Projekti avakohtumine keskendus sellistele teemadele nagu vabatahtliku tegevuse roll ja uuenduslikud kodanikuosaluse vahendid, et ületada lõhe institutsioonide ja kodanike vahel ELi tasandil, edendada kodanike aktiveerimist ja poliitika kujundamise protsessi mõistmist, vastandada passiivsust ja arusaamatust EL-i suhtes. Osalevate riikide delegaadid saavad alt-üles ja demokraatliku lähenemise kaudu arutada Euroopas aktuaalsete teemade üle. Pakutakse ruum ideede, vaatenurkade ja seisukohtade vahetamiseks, et edendada kodanike vahetut arusaamist Euroopa Liidust. Eelkõige on prioriteetideks kohalike kogukondade vabatahtlike volitamine vahendite loomisel, toetusstrateegiad ja piiriülene koostöö, euroskeptitsismi vastandamine kvaliteetse kodanikuosaluse kaudu, haridus. ELi poliitika kujundamise protsessid, vabatahtliku tegevuse rolli tunnustamise edendamine kriisi ajal ja ELi tegevuses.

Eesti esindaja lähetas kohtumisele projektipartner Lääne-Harju Koostöökogu. 

Projekt DEVICE on rahastatud EL-i kodanikuühiskonna programmi 2014-2020 poolt. 

Pressiteate koostaja:

Kairi Niinepuu-Mark

+3725169174

Pressi kontaktid: 

Kaire Luuk

LHKK rahvusvaheliste koostööprojektide koordinaator

kaire@vomentaga.ee
+372 5665 8865

Kairi Niinepuu-Mark

Kogukondlik algatus Roheline vald

tere@rohevald.ee

+3725169174

rohevald.ee

roheline vald Kreekas rohevald

Rohevalla kogemus läheb Slovakkiasse esitlusele

16.05 ja 17.05 esitlesime külalistele Itaaliast, Tšehhist, Soomest, Slovakkiast rohevalla ideid ja projekte. Külalised on Eestis rahvusvahelise projekti „Uued algatused ja kohalikud koostööprojektid“ raames, partneriks Lääne-Harju Koostöökogu. Esitlesime rohelise valla ideid, väljundeid, roheteemade väljatöötamise ja juurutamise ning omavalitsuse, kogukonna ja ettevõtljate koostöö kogemust.

Idee, et roheprojektid võiksid skaleeruda nii Eestis ja ka mujale Euroopasse on teostumas, sest sain sealsamas kutse tulla Slovakkiasse omavalitsusjuhtidele rohelise valla kogemusi jagama.

Niisamuti huvitusid järgmisest ettekandest kaaskondlastele ka soomlased. Tšehhi oli huvitatud toiduringluskappidest ja kompostritest. Jah, toiduringlustiim ehitab ka neile, kui on soovi.

Võib olla pilt järgmisest: 5 inimest, inimesed seisavad ja vabas õhus
Külalised uudistasid Laulasmaa toiduringluskappi, aidates seda ka täita.
Võib olla pilt järgmisest: 6 inimest, inimesed istuvad, inimesed seisavad ja siseruumides
Rohevalla projektide esitlus Padise kloostri valitsejamajas

Märjamaa volikogu rohevald

Rohevald Märjamaa volikogus

17.05 oli Rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark kutsutus Märjamaa valla volikogu istungile, kus tehti ettekanne rohelise valla väljunditest, roheteemade väljatöötamise ja juurutamise ning omavalitsuse, kogukonna ja ettevõtljate koostöö kogemusest. Kairi on valinud läbi KÜSK-i oma mentoriks Rapla 2021 Aasta teo tegija ja Raplamaa Aasta ema tiitliga pärjatu. Tagasiside volikogult oli mõnusalt muhe ning positiivne ja hoiame pöidlaid, et kohalike aktivistide ja omavalitsuse koostöös saab roheliikumine hoo sisse. 🍀 🍀 Kutsu mind ka oma omavalitsuse istungile 🍀

Märjamaa volikogu
Märjamaa volikogu algus
roheline vald purgiringlus rohevald

PRESSITEADE Lääne-Harju väiketootjad alustavad purgiringlusega

Pressiteade

27.04.2022

Lääne-Harju kogukondlik algatus Roheline vald ja Laulasmaa OTT kutsuvad üles tagastama tootjatele klaastaarat.  Klaastaara taaskasutamine toetab keskkonnasäästu, kuid lisaks aitab võidelda selle hinnatõusu ja kättesaadavusega, mille on toonud kaasa sõjategevus Ukrainas.


“Ostsin varem Ukrainas toodetud klaaspurke ja suuri koguseid ei varu, aga purgi eest maksin 19 senti. Nüüd on sama purgi hinnaks 39 senti,” räägib koduseid hoidiseid valmistav Karin Suvi. Lisaks Ukraina klaastaarale on Eesti turul kasutusel ka Venemaalt ning Valgevenest pärit toodang. “Mitmed meie kauplejad kasutavad oma toodete pakendamiseks just klaastaarat. Nüüdsest saab Laulasmaa OTT-il selle tagasi tuua. Klaastaara taaskasutamisega saame anda panuse ka Rohelise valla eesmärkide täitmiseks ja loodetavasti inspireerime ka teisi OTT-e üle Eesti,” avaldab Laulasmaa OTT-i eestvedaja Age Viimsalu.


Rohelise valla algatustest on purgiringlusega alustatud ka Vasalemma toiduringluskapi juures, kus ülejäävat koolitoitu jagatakse purkides. Laulasmaa OTT-il väljakuulutatud purgiringlus leidis kogukonnas kohest tagasisidet – tootjatele laekus esimese üleskutse peale 6 kotitäit klaaspurke.
“Purgiringluse ajendeid on palju ja siin on igal inimesel võimalik leida teda kõnetav argument, miks oma tooted klaastaarasse pakendada või klaastaara tootjale tagasi tuua,” hindab Rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. “Selleks võib olla keskkonnasääst, taaskasutusideede toetamine, klientuuri sidumine, brändi kuvand või klaastaara hinnatõus ja kättesaadavus,” loetleb Niinepuu-Mark


Kogukondlik algatus Roheline vald töötab välja ja viib ellu keskkonnasäästlikke algatusi Lääne-Harju vallas. Tegevuste eesmärgiks on realiseerida kogukondadele sobivaid skaleeruvaid ideid, olla eeskujuks ja innustada kohalikke inimesi, kogukondi ning ettevõtteid oma tegevustes enam praktiseerima jätkusuutlikke valikuid.

OTT on rohujuure tasemel kodanikualgatuslik võrgustik Eestis, mis koondab kohalikke toidu tootjaid ja tarbijaid.

roheline vald rohevald

Lääne-Harju kogukonnad koonduvad nutikaks toidujagamiseks

Pressiteade

5. aprillil paigaldati Vasalemma päikesepaneelidega varustatud toidujagamise kapp, mis on kolmas omataoline Lääne-Harju vallas. Tegu on hübriidkapiga, mis võimaldab jahekapil saada jahutuseks vajalik energia ka päikesepaneelidest. Toidujagamise kappide idee algataja ning teostaja on kogukondlik algatus Roheline Vald, mis töötab välja ning viib ellu keskkonnasäästlikke algatusi Lääne-Harju vallas.

Taastuvenergial toimivad hübriidkapid on juba paigaldatud Laulasmaale ning Paldiskisse. Kapi prototüüp, mis valideeris ideed kogukonnas, on toidujagamise keskusena kasutusel Leholas.

“Toidu raiskamise vältimine on täna aktuaalseim teema kui kunagi varem. Seda nii keskkonna säästu kui ka toiduainete järjepideva kallinemise kontekstis,” märgib rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. “Toidujagamise kapp on kõige kiirem ja soodsam viis, kuidas ülejäävat toitu jagada koheselt sealsamas kogukonnas ilma täiendavate logistiliste kulutusteta.” Järjekordse kapi asukohaks valiti Vasalemma just seetõttu, et kohalikult koolilt tuli initsiatiiv aegajalt ülejäävat toitu kogukonnale jagada. “Haridusasutuse huvi ülejäävat toitu ringlema panna viib keskkonnasäästliku mõtteviisi ka lasteni ja nende peredeni kogukonda kaasaval moel,” rääkis Niinepuu-Mark

Rohevalla tiim arendas tehniliselt jätkusuutliku toiduringluskapi – jahekapi tööshoidmiseks kasutatakse taastuvenergiat, mille tagavad toidukapi katusel paiknevad päikesepaneelid. Toidukapid on ehitatud ilmastikukindlalt, neid on kerge puhastada ning jahekapp tagab vajaliku temperatuuri seda nõudvatele toiduainetele. Sellise lahendusega soovitakse inspireerida ka teisi kogukondi oma piirkondades toiduringlust korraldama ning toidu tootjatele ja käitlejatele kinnitada, et kogukondlik toidu jagamine saab olla hügieeninõuetele vastav ja organiseeritud protsess.

Kapi ehituse teostas Sol Navitas, kelle väljakutseteks olid toidukapi kasutajamugavus, ilmastikukindlus ning päikesepaneelidel toimimine. Kapi disainlahenduse väljatöötamisel oli projektitiimi eesmärgiks saavutada futuristlik ilme innovatsiooni rõhutamiseks ning sobivus avalikku ruumi.

Toidujagamise kappide ehitust toetasid energiaettevõtte Alexela, taastuvenergia parke haldav ning rajav Sunly City, tööstusmasinate tootja Sol Navitas  ning Lääne-Harju vallavalitsus. 

„Keskkonna- ja kogukonnaprojektid on meile Alexelas kahtlemata väga südamelähedased. Ka meie brändi tugevuse kasvu veab eristumine keskkonnasõbralikkuse aspektides. Selge on see, et kogukondades peitub jõud ja vaid ühiselt panustades on võimalik saavutada kestvamaid tulemusi. Kogukondade hea käekäik nii praegu kui ka tulevikus on iga inimese ja ettevõtte ühine vastutus,“ sõnas AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson ja soovis kõigile aktiivset tegutsemist toiduraiskamise vähendamise nimel.

“Toidujagamiskappe võib julgelt nimetada möödunud aasta rohevalla teoks. Meie uuenduslikud toidujagamiskapid on kogunud kuulsust kaugemalgi ning nii ongi ka teised piirkonnad huvi üles näidanud. Aitame toidujagamissüsteemi laienemisele omalt poolt igati kaasa – meie vallas reaalse toetamisega ning väljaspool nõustamise ja julgustamisega,” märkis Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Vasalemma toidukapi avamine.Foto: Kerli Lambing

rohevald

Lohusalu vabatahtlikud merepäästjad saavad tuulikutoetusest raha jeti soetamiseks

Tuuleparkide Paldiski toetusgrupi viimase kvartali suurima rahalise toetuse sai Lohusalu Päästeselts, mis plaanib uue jeti ostmist merepäästetöödeks. Samuti said stipendiumi kaks noort õppurit, kes aktiivselt vabatahtlikuna valla elus osalevad.

Detsembri alguses lõppes MTÜ Paldiski toetusgrupi toetuste taotlemise tänavune viimane voor. Kokku esitati 6 taotlust, millest positiivse vastuse sai kolm taotlejat. Kõige suurema toetussumma ehk 4000 eurot saab Lohusalu Päästeselts. Kaks 500 eurost stipendiumi lähevad kahe noore inimese haridustee hüvanguks.  Loe rohkem siit: Tuulikutoetus Lohusalu vabatahtlikele merepäästjatele

toiduringluskapp rohevald

PRESSITEADE: Innovatsioon toiduringluses: Eestis avati esimesed taastuvenergial töötavad toidujagamiskapid

12. novembril avati Laulasmaal ja Paldiskis päikesepaneelidel toimivad toiduringluskapid, mis on esimesed omataolised Eestis. Toiduringluskapid paigaldas asumitesse kogukondlik algatus Roheline Vald, mis töötab välja ja viib ellu kestliku arenguga seotud algatusi Lääne-Harju vallas

.♻ “Lokaalne toidujagamine võimaldab panna ülejääva toidu kõige kiiremini ringlema ning puudub lisakulu transpordile ning täiendavale tööjõule,” märgib rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. “Toidu jagamine toidu raiskamise vähendamise eesmärgil ühendab enda ökoloogilise jalajälje eest vastutust võtva mõtteviisiga inimesi, seades eesmärgiks mõtestatud tarbimise,” hindab Niinepuu-Mark.

Foto 1: Rohelise valla projektitiim ja partnerid Laulasmaa toidukapi avamisel. Vasakult Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma, Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, rohevalla idee autor ja toiduringluskapi projektijuht Kairi Niinepuu-Mark, tiimi liige Triin Lumi, tiimi liige, ReStuudio asutaja Kloogal Marie Käige, tiim liige, Nutriloopi asutaja Ingrid Hermet, tiimi liige, kapi tehnilise teostuse, Nordic Solardry esindaja Margus Kullerkupp, Sunly City müügijuht Taavi Velleste, Sunly City asutaja ja juht Priit Lepasepp.

Rohevalla tiim soovis teostada ka tehniliselt jätkusuutliku toiduringluskapi – jahekapi tööshoidmiseks kasutatakse taastuvenergiat, mille tagavad toidukapi katusel paiknevad päikesepaneelid. Toidukapi prototüüp paigaldati kevadel Laulasmaale, kus vajaduse valideerimiseks teostatud turu-uuring näitas, et toiduraiskamise vähendamise kõrval on kogukonnale oluline ka kapi hügieen. Seetõttu on kapp ehitatud ilmastikukindlalt, seda on lihtne puhastada ning jahekapp tagab vajaliku temperatuuri seda nõudvatele toiduainetele. Sellise lahendusega soovitakse inspireerida ka teisi kogukondi oma piirkondades toiduringlust korraldama.

Kapi ehituse teostanud Nordic SolarDry esindaja ja toiduringluskapi tiimi liige Margus Kullerkupp avaldas, et toidukapi ehitus oli suureks väljakutseks. Kapi ehituse lähteülesandeks oli kasutajamugavus, pikk kasutusiga ja jahekapi päikesepaneelidel toimimine. Teostati mitmeid erilahendusi nagu näiteks päikesepaneelide ja uste metallraamid. Kapi disainlahenduse väljatöötamisel, millega saavutati futuristlik ilme innovatsiooni rõhutamiseks, lõi kaasa kogu toidukapi projektitiim, mis koosneb vallas elavatest vabatahtlikest.

♻ Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ütles: “Tänaseks on meie valla esimene toidukapp end kuhjaga tõestanud ning nõudlus uute järele kasvas. Prototüübiks olnud kapp Laulasmaal näitas ära, mis osas seda täiendada tuleks ning uutes on nendega juba ka arvestatud.” Saat rõhutas, et oluline on mõista kappide esmaeesmärki, milleks on toidu päästmine, mitte sotsiaalabi, ning julgustab inimesi kappi nii täitma kui tühjendama.

Toiduringluskappide ehituse rahaliseks toetamiseks kaasas Rohelise valla tiim energiaettevõtte Alexela, taastuvenergia parke haldava ning rajava Sunly City ning Lääne-Harju vallavalitsuse.

AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson tõi avamisel välja, et eestimaine energiaettevõte Alexela paneb oma jätkusuutlike tegevustena juba täna lehmasõnnikuga bussid ja autod sõitma, järgmiste sammudena viiakse ka oma tanklaid üle päikeseenergiale. „Oleme loonud iga autosõitja jaoks mugava võimaluse läbi kogukonnaprogrammi oma tankimistelt loodusele tagasi anda. Annetad igalt tangitud liitrilt sendi, millele me lisame omalt poolt sendi keskkonnamõjude heastamiseks läbi meie armsa Eesti metsastamise. Nii et tõsi ta on, keskkonna- ja kogukonnaprojektid on meil aastaid juba töös olnud ja aina enam on meie soov olla veelgi kogukondlikumad, veelgi lähemal inimestele ja nii haakubki ka toiduringluskapi kontseptsioon meie enda plaanidega. Meil on väga hea meel olla selle projekti rahaline toetaja edendamaks Lääne-Harju kogukonnas eeskujuliku ringmajanduse tekkimist“.

Sunly City juhatuse liikme Priit Lepasepa sõnul toetati toetusringluskappide algatust, sest inimeste heaolu on oluline ka kõige keerulisemates olukordades. “Kogukondi kaasates ei tohi unustada, et partneriks on kõik kogukonna liikmed. Toiduringluse kapp on innovatiivne, kuid arusaadav lahendus, mis adresseerib olulist probleemi ja annab kogukonna liikmetele uusi võimalusi,” sõnas Lepasepp.

Laulasmaa toidukapi avamine.

Lääne-Harju kogukonna algatusena loodud idee Roheline Vald (https://rohevald.ee/) on toonud kokku kogukonna, teaduspargid, teadlased ning vallavalitsuse, et liikuda valdkonniti jätkusuutliku elukorralduse poole. Rohelise valla eesmärkideks on töötada välja ja viia ellu keskkonnasäästlikke algatusi ning luua eeldused, olla eeskujuks ja innustada kohalikke inimesi, kogukondi ning ettevõtteid oma tegevustes enam praktiseerima jätkusuutlikke valikuid.

Pressiteate koostaja:Kairi Niinepuu-Mark+5169174