Energia

Energia töörühma eesmärk on muuta valla energiakasutus säästlikumaks, tõstes samal ajal kohalike elanike elukvaliteeti.

Esimene samm on valla energiabilansi kaardistamine – kus, kuidas ja kui palju energiat toodetakse ja kasutatakse. Sealt edasi soovitakse analüüsida vaadata energiatarbimise vajadusi ja võimalusi ning hakata otsima säästlikumaid ja loodussõbralikumaid lahendusi kogukonna, era- ja avaliku sektori koostöös.

Energia valdkonna töörühma veab eest PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi juht Enn Laansoo Jr. enn@pakri.ee

Vaata veel: Kas Eesti täidab Pariisi kliimalepet: https://www.sei.org/publications/kas-eesti-taidab-pariisi-kliimakokkulepet/

Euroopa kiima- ja energiaeesmärkide täitmise tagamine: https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2017/06/26/increased-energy-efficiency/