Lääne-Harju võimalused energiapöördeks

Targa Valiku Praktikum

Targa Valiku Praktikumi avaseminar keskendus säästvatele energialahendustele. Leidsime vastused küsimustele, millised valikud on tänaste võimaluste juures mõistlikud.

Aeg: 05.mai.2020 kl 17:00-20:30 Seminar toimus virtuaalselt, kus esinejate ettekanded ja arutelupaneel toimusid stuudios ning kuulajad olid kaasatud interaktiivselt.

Roheline vald energiapööre
Roheline vald energiapööre

Energiaseminari esinejate slaidid asuvad siin: Esinejate slaidid

Seminari kuulamise järel palume võtta 1 minut ja anda tagasisidet – loosime välja 3 tänukingitust tagasiside jätjaile: Annan tagasisidet.

Kuulajate – vaatajate küsimused ja vastused:

Heiki: Maailm on avatud ning Vene gaas ja elekter on oma hinna poolest vägagi konkureerivad. Põhjuseks madalad keskkonnanõuded. Milline on rohemajanduse perspektiiv selles valguses? (vastus paneelis)

Anni: Mis on need 3 tegevust, mis igal omavalitsusel tuleks juba täna teha, et juured jätkusuutliku ja puhta energia kasutuselevõtuks maasse kinnituks? (Vastus paneelis)

Ave: Kas roheline energia eeldab väiksemaid tootjaid (kogukonnad, väikeettevõtjad, …). Kas siis saab kõige kallimaks teenuseks selle energia kokku kogumine ja laiali jaotamine?(Vastus paneelis)

Raul: Kuidas hindate, mida tuleks kohalike omavalitsuste töös parandada, et praktikas oleks hajaasustusaladel rohkem säästvaid energialahendusi? (Vastus paneelis)

Külli: Millised on uued võimalused korteriühistu jaoks energiatõhususe parandamiseks? (Vastus paneelis)

Karl: Kas on midagi uuemat kuulda Elektrilevi kahesuunaliste arvestite puuduse lahendamise koha pealt? (Vastus Andres Meesaki esitluse järel)

Risto: Kas vastab tõele, et kui päikesepaneelidest toodetud energiat ei tarbita/salvestata kohapeal tootmisega sünkroonselt ja salvestatakse võrku, siis selle päikeseenergia ebaühtlasest tootmisest tingituna on (riigil) vajadus rajada ühtlustamiseks rohkem fossiilkütustel stabiilseid energiavõimsusi? Kas on olemas juba keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid päikeseenergia kohapeal salvestamiseks nt kortermajadele?(Vastus A. Meesaki esitluse järel)

Lilian: Milline kütteviis siis oleks kõige tõhusam korterelamule? Kas elektril õhksoojuspumbad või mingi teine alternatiiv on veel? Lähtudes keskonnast ja vältides saastet? (Vastus A. Meesaki esitluse järel)

Martin: Küsimus Erki Rubenile – Kas ja milliseid meetmeid on võtnud kasutusele Lääne-Harju vald uute rajatavate objektide energia säästuks? (Vastus paneelis)

Risto: Kas ja kuidas on võimalik energiamärgise C klass saavutada ahiküttega hoonetes, kui eelduseks on küttesüsteemi muutmine? (Vastus paneelis)

Maret: Kas ka eraldi Kredex-ist toetust näiteks ventilatsiooni osas?(Vastus paneelis)

Andrus: Sooviks “tädi Maali” näiteid – Reaalne tegevus ja võimalused kortermajale, eramule, kerghoonele(suvila), ettevõttele et summa-summaarum saavutatakse mõistlik kokkuhoid (stardi-investeering + halduskulud). Parim mudel, millega inimestes esile kutsuda muutusi algabki isiklikust otsusest – kulupõhine + teadlikkus. (Küsimus jäi esinejaile segaseks )

Vello: Mida seina/ katusele panna võib, et tagada kas 0 energia või isegi + energia maja ( off grind või midagi sarnast)?(Vastus paneelis)

Anonüümne küsija: Kui on soov eramajal kasutada päikese-energiat on-grid lahendusena, siis kuskohast tavainimene võiks kõige objektiivsemat ja taskukohasemat nõu saada? Erafirmad kiidavad kõik oma asjade häid külgi, aga unustavad varjukülgi välja tuua. Tore oleks teha süsteem, mis võrguelektri olemasolul varustab majapidamist võrgu+päikeseenergiaga, aga võrgukatkestuse või oma valiku puhul jätkuks oma päikeseenergiaga varustatus? (Vastus A. Meesaki esitluse järel)

Lilian: Mina ei näe sel juhul mõtet panna kortermajale päikesepaneele, kui selle tootlikuse tipphekel pole tarbijaid kodus. Ja talvisel ajal ta ei tooda elektrit.Või on see probleem kuidagi teisiti lahendatud? Jutust seda väga ei selgunud. Kuidas saaks need korterid elektrit kui neil pole rõdusid. Majas on igal korteril oma võrgulepingud ja seda muuta ei ole meil mõtekas? (Vastus osaliselt A. Meesaki esitluses, kommentaarides. Täiendus: “Nagu ettekandes kõneldud, tuleb päikesepaneelidesse investeerides arvestada oma seniseid tarbimisharjumusi ning valmisolekut neid elektritootjana muuta. Sellest sõltub ka süsteemi tasuvusaeg. Süsteemi lisab paindlikkust akupanga olemasolu, mis teeb aga esialgse investeeringu kallimaks. Kortermajades on võimalik elektri ühiselt või eraldi ostmise võrgulepingut KÜ siseselt ja elanike valmisolekul muuta.

Kuulaja küsimus Jarekile: Korteriühistutele jagatakse renoveerimistoetusi, et parandada kas energiaklassi, vahetada katus vōi teostada mingi muu töö energiatōhususe tagamiseks. Kuidas hindaksite lahendust kui olukorras kus katus on kaldega ning vajab vahetust igal juhul (st raamidega paneele paigaldada ei saa) siis seda vahetada kogu katuse ulatuses vōi üks pool integreeritavatest päikesepaneelidest mis toimivad nii päikesepaneeli kui ka katusematerjalina? (Vastus J. Kurnitski esitluse järel)

Kas see energiapööre puudutab ka neid korteriühistuid, kellel on kaugküte? (Vastus J. Kurnitski esitluse järel)

Kuidas kiiresti saada raha hoone hädavajalike remonttööde jaoks? (Vastus J. Kurnitski esitluse järel)

Eelkõige sooviks teada kas on võimalik taotleda toetust näiteks maja renoveerimisel lisaks olemasolevale hoone soojustusele ja küttesüsteemile paigaldatavale uuele süsteemile. Soovime lisaks praegusele küttesüsteemile lisada õhk-vesi süsteemi, et see teha põhikütteks ja praegune jääks toeks uuele. Kas on mingeid toetusi ka vee- ja kanalisatsiooni renoveerimiseks, maja torustiku vahetuseks, hoovi korrastamiseks ja parkla ehituseks. (Vastus J. Kurnitski esitluse järel)

Esinejate tänukingitused panid välja kohalikud tootjad: Hatu mõis kodutehtud mahe Ghee, Treppoja Sahver ürdise tomatikastme ja mustsõstra moos veiniga ning Ecomari põhjamaised marjad ja viljad šokolaadis (esiküljel foto Keila-Joast) / ebaküdoonia kinkepaki. Kõik oli pakendatud Tallinki merdsõitnud kardinatest õmmeldud Lääne-Harju poekotti.

Seminari ettekanded esinejati:

Seminari avakõne ja tervituskõne: Siin

Mihkel Annus: Energeetikaseltori trendid: Siin

Janika Laht. Igaühe energiapööre: Siin

Peep Siitam: Energiapöörde 5 sammu Lääne-Harju vallas Siin

Holger Kroon: Energeetikavaldkonna innovaatilised lahendused: Siin

Jarek Kurnitski: Eluhoonete tervikliku rekonstrueerimise terviklik kogemus: Siin

Andres Meesak: Päikeseenergia kasutamise võimalused Siin

Arutelu paneel: Siin

AJAKAVA

17:00-17:05 Seminari avamine, Targa Valiku Programmi projektijuht Kairi Niinepuu-Mark

17:05-17:10 Tervitussõnad, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat

17:10 – 17:30 Ülevaade maailma trendidest ja Eesti energeetikasektorist. Energeetikasektori suunad. Mihkel Annus (Eesti Taastuvenergia Koda)

Määravaim globaalne energeetika trend on suund jätkusuutliku ja puhta energia kasutuselevõtule. Ettekanne annab ülevaate, kuidas väljenduvad globaalsed trendid Eestis praegu ja tulevikus? Kuidas väljuda energiapöördest võitjana?

17:30 – 17:50 Igaühe energiapööre – millised on inimese võimalused anda oma panus kliimamuutustega võitlemisel? Janika Laht (Keskkonnaministeerium)

17:50 – 18:15 Energiapöörde 5 sammu Lääne-Harju vallas Peep Siitam (Team Paldiski)

Uued asjad ja suured eesmärgid vajavad õiges suunas liikumiseks põhiasjades kokkuleppimist. Energiapöördel on mitu võimalikku erinevat arenguteed, nägu ning tulemust. Ettekanne arutleb Lääne-Harju valla elanike võimaluste üle soovitu saavutamisel. Ettekande vastab järgmistele küsimustele: Millised on energiapöörde lihtsamad ja keerulisemad valikud? Mida igaüks meist saab teha täna-homme ja mõne aja pärast energiapöörde õnnestumiseks? Mida ja keda peaksime motiveerima?

18:15-18:30 Eesti energeetikavaldkonna innovatiivsed lahendused. Holger Kroon (Sunly projektijuht)

Millised on innovatsiooni võimalikud kasutusviisid energiapöörde vaates? Uuenduslike lahenduste tutvustus praktikasse rakendatuna.

18:30 – 19:10 Eluhoonete tervikliku rekonstrueerimise kogemus: tehnilised lahendused ja toetused. Jarek Kurnitski (TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituut)

Eestis on pikaajaline kogemus korterelamute tervikliku renoveerimise KredEx-i toetustega ja hästi välja kujunenud lahendused.  Alates 2016 a on olnud saadaval ka väikeelamute toetus, mis võimaldab läbi viia nii väiksemaid kui suuremaid töid. Ettekandes vaadeldakse renoveerimise võimalusi ja tulevikutrende, mis on eelkõige suunatud C-klassi energiatõhususe saavutamisele ja rekonstrueerimise mahtude suurendamisele. Ettekanne annab vastused küsimustele: mis on väikeelamute rekonstrueerimise keskmised näitajad? Milliseid töid teostatakse ja millise maksumusega?Korterelamute rekonstrueerimise tüüplahendused, toetused ja energiasääst. Millised on riiklikud eesmärgid rekonstrueerimisele?

19:10-19:50 Päikeseenergia võimalused ning väljakutsed. Tasuvus, praktilised näpunäited, regulatsioonid, toetused; kuidas alustada taastuvenergiale üleminekuga? Praktilised näited eramajade ja korterelamute osas Andres Meesak (Päikeseenergia Assotsiatsiooni esimees)

19:50 – 20:20 PANEEL Kliimamuutused ja selle seos meie tänaste ja homsete valikutega. Mihkel Annus, Janika Laht, Peep Siitam, Jarek Kurnitski, Andres Meesak, Erki Ruben (Lääne-Harju vallavalitsus)

Seminari modereerib Mihkel Annus

Seminaril osalemine on tasuta

REGISTREERU SEMINARILE SIIN

Vaata esinejate profiile Siit.

Seminaril korraldus lähtub Jätkusuutliku seminari korralduse põhimõtetest.

Seminari üritus sotsiaalmeedias: https://www.facebook.com/events/494471021224883/

Kogukonnale suunatud projektis, igaühe jätkusuutlike valikute teavitusprogrammi “Targa valiku praktikum” eesmärk on 2020-2021. aastail pakkuda seminare, õpitube ja praktilisi tegevusi, mille kaudu suurendadakse jätkusuutlike valikute ja võimaluste teadlikkust kogukonnas. Lisaks korraldatakse projekti perioodil iga-aastane rohelise valla seminar.

Tegu on kogukonna algatuse Roheline Vald kogukonna teavitustegevusega.

Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega.

Projektijuht: Kairi Niinepuu-Mark, tere@rohevald.ee (+372 5169174)

REGISTREERU SEMINARILE SIIN LINGIL KLIKATES

Seminari esinejate tänukingitused panevad välja:


Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

1 COMMENT
  • nika kalantar

    adamsoni 9 kü liige

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga