Ettevõtlus ja majandus

Ettevõtluse töörühma töö esmane fookus on Lääne-Harju valla ettevõtete kaardistamine, et leida parimad võimalused sünergia loomiseks erinevate ettevõtete vahel ning sinine majanduse kontseptsiooni tutvustamiseks ettevõtjatele.

Ettevõtluse ning majanduse töörühm joondub sinise majanduse kontseptsiooni lähtekohtadest.

Märtsis 2020 on rohelise valla töörühm algatanud vallasisese kontaktivabade teenuste ja toodete kokkukoondamise, mis aitaks paikseks jäänud elanikel oma piirkonnast ressursse säästvalt kohalikku toodangut tellida: Kontaktivabad tooted ja teenused