Elanikkonna teavitusElanikkonna teavitustegevused koonduvad teabe jagamisele valla infokanalites ning valla ning rohevald.ee veebilehel.

Elanikkonna teavitamiseks on algatatud projekt Targa Valiku Praktikum, mis toob aastatel 2020. ning 2021. aastal elanikkonna ette praktilise väärtusega teabe energia, igaühe loodushoiu, jäätmekäitluse, rohekontori, sinise majanduse ning erinevate inimesi puudutavate rohevalla teemade praktilised ja üldisemad käsitlused. Projektile otsustas anda rahastuse LEADER meede. Projekti kirjeldus ning eesmärgid asuvad siin: Targa Valiku Praktikum.

Projekti eestvedaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts, koostöös Lääne-Harju Vallavalitsuse ja MTÜ-ga Meie Paldiski.

Kontakt: Kairi Niinepuu-Mark, tere@lohusaluloodus.ee