TeoksilRohevalla töörühm tegutseb järgmistes valdkondades:

Valdkonnapõhised töörühmad omavad lühiajalisi ning pikaajalisi eesmärke ning fookusteemasid, mis pannakse paika töörühmade kohtumistel.

Teavitustegevused koonduvad kogukonna projekti Targa valiku praktikum alla. Vaata seminare, mis toimuvad 2020. ning 2021. aastal siit: Targa valiku praktikum.

Valdkondade eesmärkide saavutamisel on oluline roll suhtlusel kogukondadega – selleks on rohevalla töörühma algatusel toimunud elanikkonna väärtuste kaardistamine, mille tulemused on aluseks rohevalla töörühma valdkondade eesmärkide ja tegevuste seadmisel. Vaata lähteülesannet ning tulemusi siit: Valla inimeste väärtused.