TeoksilRohevalla töörühm tegutseb järgmistes valdkondades:

Valdkonnapõhised töörühmad omavad lühiajalisi ning pikaajalisi eesmärke ning fookusteemasid, mis pannakse paika töörühmade kohtumistel.

Teavitustegevused koonduvad kogukonna projekti Targa valiku praktikum alla. Vaata seminare, mis toimuvad alates 2020. aastast: Targa valiku praktikum.

Valdkondade eesmärkide saavutamisel on oluline roll suhtlusel kogukondadega – selleks on rohevalla töörühma algatusel toimunud elanikkonna väärtuste kaardistamine, mille tulemused on aluseks rohevalla töörühma valdkondade eesmärkide ja tegevuste seadmisel. Vaata lähteülesannet ning tulemusi siit: Valla inimeste väärtused.