Toidusalu rajamine väikeaeda

9. juulil tulid Lääne-Harju valla 18-st külast inimesed kokku ning rajasid Eesti esimese kogukondliku toidusalu.

Toidusalu seminari teooria osas ammutasid kuulajad teadmisi permakultuuri põhimõtetest ning taustsüsteemist.

Seminari praktiline osa kaasas kohaletulnud tegevustesse. Harjutati sirbi ning kirve käsitsemist, loodi permakultuuri põhimõtetest lähtuv toidusalu esimene etapp. Toidusalu loomiseks kasutati pappi, mulla ja hobusesõnniku segu, biojäätmeid ning puulehti. Koolitaja Marian Nummerti sõnul sobib toidusallu igasugune orgaanika. Põhisõnumina jäi kõlama looduse ja inimese koostoimimine, looduse jõu suunamine ja usaldamine.

Seminari loodusest inspireeritud suupistelaua kattis kohalik Teeristi kohvik.

SEMINARI JÄRELVAATAMINE: KLIKKA SIIA (ÜLESPANEMISEL..)

SEMINARI SLAIDID (LINK LISAMISEL…)

Kohtumiseni järgmisel loodushoiu seminaril kevadel 2021!

Hooldus- ja kaevamisvaba elurikas toidusalu Sinu koduaeda!

Permakultuuri põhimõte – vähima pingutusega suurim tulemus.

Söödav mets – ehk toidusalu. Lõik raamatust “Edible Forest Gardens. Volume one: Vision & Theory” (tõlkinud Marian Nummert, permakultuuri disainer aasast 2013)

“Pea alati on farmide põldudel muld paljas ja paljas muld tähendab kahjustunud mulda. Need põllud on halvimal juhul kaetud vaid ühe liiguga, parimal juhul kümne või kahekümne liigiga. Kõik või peaaegu kõik need taimed on üheaastased ja enamik neist on geneetiliselt identsed hübriidid, mis on toodetud kusagil kaugel ning “disainitud” nii, et nad vajavadki suuri industriaalse energia, kemikaalide, tööriistade ja tehnika sisendeid. Ökoloogiliselt vaadatunda on moodsa põllumajanduse kulud:

  • kadunud mulla A-horisont, huumuskiht (mõned ütlevad, et see on suurim U.S.A. eksportiartikkel kaalu järgi);
  • kadunud seemnete geneetiline mitmekesisus;
  • vähenevad veevarud;
  • keemiline saastumine (vee, muldade, toidu, töötajate ja eluslooduse);
  • suurenev hulk pestitsiidi- ja herbitsiidikindlaid “kahjureid” ja “umbrohte”;
  • ja kümme või rohkem kalorit energiat kulutatud iga kalori toidu tootmiseks.

Enamik koduseid toiduaedu on miniatuursed versioonid suurtest põllumajandusüksustest, kuna nad vajavad samuti suurt hulka sisendeid energia, töö ja materjalide näol.

Mida me saame õppida kõigest olnust? Meie esimene pilk seente ja taimede koostööst näitab meile kätte esimese õppetunni: tervetele ökosüsteemidele omane hämmastav omavaheline seotus. Organismide vaheline koostöö on ökosüsteemide toimimise jaoks ülimalt vajalik. Selle koostöö ulatus on palju laiem kui enamik meist teab. Lugupidamine ja austus on loomulikud vastused sellisele imelisele seotusele, mille looduses olemasolust me nüüd teadlikuks oleme saanud.

Aeg: 9. juuli 2020 kl 17 – 20:00

Koht: Padise kloostri külastuskeskuse tarbeaed, Lääne-Harju vald.

Sihtrühm: Lääne-Harju valla elanikud, kes on huvitatud oma kodu- või kogukonna aeda toidusalu rajamisest. Seminaril on kohti 30 inimesele. Palume osalema neid, kes on valmis omandatud teadmisi koduaias / kogukonna aias rakendama.

Seminaril osalemine on tasuta.

Ajakava

17:00-18:00 Toidusalu rajamise põhimõtted

18:00-20:00 Töötuba: toidusalu rajamine

Registreerumisel saavad osalejad mõned viited, kuidas toidusalu rajamiseks oma aias valmistuda.

Seminari tulem:

  • osaleja omab põhiteadmisi hooldus- ja kaevamisvaba toidusalu rajamisest;
  • osaleja on saanud praktiliselt osaleda toidusalu planeerimise ja rajamise töötoas;
  • toidusalu alustamise komplekt: osaleja on saanud kaasa tema aeda sobivad toidusalu taimede komplekti, millega oma toidusalu rajamist alustada.

Koolitaja: Marian Nummert, Mariani Permakultuur

Kogukonnale suunatud projektis, igaühe jätkusuutlike valikute teavitusprogrammi “Targa valiku praktikum” eesmärk on 2020-2021. aastail pakkuda seminare, õpitube ja praktilisi tegevusi, mille kaudu suurendadakse jätkusuutlike valikute ja võimaluste teadlikkust kogukonnas. Lisaks korraldatakse projekti perioodil iga-aastane rohelise valla seminar.

Tegu on kogukonna algatuse Roheline Vald kogukonna teavitustegevusega.

Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega.

Projektijuht: Kairi Niinepuu-Mark, tere@rohevald.ee (+372 5169174)

Tänasel päeval on kohad registreerumiseks täis, kuid palun registreeruge siiski, kuna võib selguda enne seminari, et mõni varem registreerunu ei saa osaleda. Täpsem info saabub Teie e-mailile 2-3 päeva enne seminari.

REGISTREERU SEMINARILE SIIN LINGIL KLIKATES


Kogukonna algatus Roheline vald on Lääne-Harju valla kogukondlik algatus.


Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.