Toidusalu rajamine väikeaeda

9. juulil tulid Lääne-Harju valla 18-st külast inimesed kokku ning rajasid Eesti esimese kogukondliku toidusalu.

Toidusalu seminari teooria osas ammutasid kuulajad teadmisi permakultuuri põhimõtetest ning taustsüsteemist.

Seminari praktiline osa kaasas kohaletulnud tegevustesse. Harjutati sirbi ning kirve käsitsemist, loodi permakultuuri põhimõtetest lähtuv toidusalu esimene etapp. Toidusalu loomiseks kasutati pappi, mulla ja hobusesõnniku segu, biojäätmeid ning puulehti. Koolitaja Marian Nummerti sõnul sobib toidusallu igasugune orgaanika. Põhisõnumina jäi kõlama looduse ja inimese koostoimimine, looduse jõu suunamine ja usaldamine.

Rajamisel istutati põõsarindesse 4 söödavat kuslapuud ( liigid Aurora, Honeybee), rohttaimede rindesse liike: suureõieline varemerohi “Hidcote Pink”, harilik soolikarohi, siilkübar “Rubinstern”, sooniline naistenõges “Neptune”, müntmonarda “Pummel”, pikalehine münt “Buddleia”, malve “Elsie Heugh”, kõrvits. Olemasolevad taimed: vana õunapuu, 4 vana tikrit, harilik varemerohi jt rohttaimed. 

Toidusalu lopsakus 3 kuud hiljem:

Riina: Vau! Väga vahva! See oli väga kasulik seminar! Minu aed on sellest kindlasti võitnud. Vaatan oma peenraid hoopis teise pilguga. Monokultuurid taanduvad tasapisi. Naudin taimede segamini istutamist, see on nii loominguline ja vahva ja aed on kohe palju põnevam koht. 
Mariann Nummert: ” Tallinna Rahvaülikoolis toimunud paneeldiskussioonil osales ka üks sellel toidusaluseminaril osaleja, kes tuli pärast minu juurde ja ütles nii liigutavalt: “See oli minu jaoks elumuutev koolitus! Kolme päeva pärast oli mul ka oma toidusalupeenar tehtud.”

Tiina: “Tänan veel kord innustava seminari eest!”

Seminari loodusest inspireeritud suupistelaua kattis kohalik Teeristi kohvik.

VAATA VIDEOT SIIN

Seminari osalejate tagasiside. Hinnang seminarile:

 • Minu eesmärk oli saada teavet ja praktulist kogemust – see sai täidetud
 • Asjalik, huvitav ja sain väga palju kasulikku teada.
 • Äratas uudishimu ja küsimusi
 • Kontseptsiooniga tutvusin esmakordselt.
 • Väga huvitav – koheselt rakendatav ja aitab planeeti päästa :)Palju uut infot.
 • teooria+paus+praktika = hea kombo
 • Praktiline osa väga vajalik, oli teooriat ja praktikat
 • Teooria algul ja siis kohe praktika – väga hea koostöö.
 • Väga vajalik arvestades maailmas toimuvat
 • Põhjalik, hea praktika
 • Kõik rakendatav
 • Lihtne ja vajalik tegevus. olin eelnevalt ka permakultuuriga kursis.
 • Asun kohe reaalses elus teadmisi rakendama
 • olen eelnevalt omalkäel asja uurinud ja rakendanud
 • Olin varem juba kursis teemaga, aga uut infot tuli ka teadmised süvenesid ja palju uut.

Osalejad tõid esile mõtteid, mis enim kõnetasid:

 • Praktiline osa oli väga inspireeriv!
 • Koostöö loodusega-Soovitus jäi meelde – vaata, mõtle, loomingulisus.
 • Maailma päästmine on ainult 4cm paksuse lisa mullakihi kaugusel.
 • Rohkem kompostida ja julgemalt kasutada aia eri osi.
 • Kõik ülejäägid kasutada ära.
 • Kõike, mis ümberringi on, saab millekski kasutada
 • Et varemerohi tasub istutada õunapuu alla
 • Lubagem loodusel endal toimida ja õppigem temalt
 • Püüa teha loodusega koostööd
 • Materjal, mis arvasin, et tuleb ära visata, tuli välja, et sellise peenra jaoks väga sobilik. Ja sirp!
 • Tee vähem ja mõtle enne!4 cm mulda worldwide päästab planeedi ja mina saan anda oma panuse
 • Kasutada pappi peenras
 • Ei pea nii paaniliselt niitma ja aeda hooldama
 • Papid peenra alla. Sirp.
 • Rohke rohemults – lehed
 • Ära aja taga seda, mida sul pole, vaid kasuta olemasolevat.
 • Loodus on organism, mis haava (tühja koha) kinni kasvatab, loodusega tuleb teha koostööd.
 • Enne peenart plaan paberile joonistada ja läbi mõelda, puutüved peenra ääres

Kohtumiseni järgmisel loodushoiu seminaril kevadel 2021!

Hooldus- ja kaevamisvaba elurikas toidusalu Sinu koduaeda!

Permakultuuri põhimõte – vähima pingutusega suurim tulemus.

Söödav mets – ehk toidusalu. Lõik raamatust “Edible Forest Gardens. Volume one: Vision & Theory” (tõlkinud Marian Nummert, permakultuuri disainer aasast 2013)

“Pea alati on farmide põldudel muld paljas ja paljas muld tähendab kahjustunud mulda. Need põllud on halvimal juhul kaetud vaid ühe liiguga, parimal juhul kümne või kahekümne liigiga. Kõik või peaaegu kõik need taimed on üheaastased ja enamik neist on geneetiliselt identsed hübriidid, mis on toodetud kusagil kaugel ning “disainitud” nii, et nad vajavadki suuri industriaalse energia, kemikaalide, tööriistade ja tehnika sisendeid. Ökoloogiliselt vaadatunda on moodsa põllumajanduse kulud:

 • kadunud mulla A-horisont, huumuskiht (mõned ütlevad, et see on suurim U.S.A. eksportiartikkel kaalu järgi);
 • kadunud seemnete geneetiline mitmekesisus;
 • vähenevad veevarud;
 • keemiline saastumine (vee, muldade, toidu, töötajate ja eluslooduse);
 • suurenev hulk pestitsiidi- ja herbitsiidikindlaid “kahjureid” ja “umbrohte”;
 • ja kümme või rohkem kalorit energiat kulutatud iga kalori toidu tootmiseks.

Enamik koduseid toiduaedu on miniatuursed versioonid suurtest põllumajandusüksustest, kuna nad vajavad samuti suurt hulka sisendeid energia, töö ja materjalide näol.

Mida me saame õppida kõigest olnust? Meie esimene pilk seente ja taimede koostööst näitab meile kätte esimese õppetunni: tervetele ökosüsteemidele omane hämmastav omavaheline seotus. Organismide vaheline koostöö on ökosüsteemide toimimise jaoks ülimalt vajalik. Selle koostöö ulatus on palju laiem kui enamik meist teab. Lugupidamine ja austus on loomulikud vastused sellisele imelisele seotusele, mille looduses olemasolust me nüüd teadlikuks oleme saanud.

Aeg: 9. juuli 2020 kl 17 – 20:00

Koht: Padise kloostri külastuskeskuse tarbeaed, Lääne-Harju vald.

Sihtrühm: Lääne-Harju valla elanikud, kes on huvitatud oma kodu- või kogukonna aeda toidusalu rajamisest. Seminaril on kohti 30 inimesele. Palume osalema neid, kes on valmis omandatud teadmisi koduaias / kogukonna aias rakendama.

Seminaril osalemine on tasuta.

Ajakava

17:00-18:00 Toidusalu rajamise põhimõtted

18:00-20:00 Töötuba: toidusalu rajamine

Registreerumisel saavad osalejad mõned viited, kuidas toidusalu rajamiseks oma aias valmistuda.

Seminari tulem:

 • osaleja omab põhiteadmisi hooldus- ja kaevamisvaba toidusalu rajamisest;
 • osaleja on saanud praktiliselt osaleda toidusalu planeerimise ja rajamise töötoas;
 • toidusalu alustamise komplekt: osaleja on saanud kaasa tema aeda sobivad toidusalu taimede komplekti, millega oma toidusalu rajamist alustada.

Koolitaja: Marian Nummert, Mariani Permakultuur

Kogukonnale suunatud projektis, igaühe jätkusuutlike valikute teavitusprogrammi “Targa valiku praktikum” eesmärk on 2020-2021. aastail pakkuda seminare, õpitube ja praktilisi tegevusi, mille kaudu suurendadakse jätkusuutlike valikute ja võimaluste teadlikkust kogukonnas. Lisaks korraldatakse projekti perioodil iga-aastane rohelise valla seminar.

Tegu on kogukonna algatuse Roheline Vald kogukonna teavitustegevusega.

Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega.

Projektijuht: Kairi Niinepuu-Mark, tere@rohevald.ee (+372 5169174)

Tänasel päeval on kohad registreerumiseks täis, kuid palun registreeruge siiski, kuna võib selguda enne seminari, et mõni varem registreerunu ei saa osaleda. Täpsem info saabub Teie e-mailile 2-3 päeva enne seminari.

REGISTREERU SEMINARILE SIIN LINGIL KLIKATES


Kogukonna algatus Roheline vald on Lääne-Harju valla kogukondlik algatus.


Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.