Transport

Transpordi töörühma fookuses on ühistranspordi mudeli võimalike alternatiivide leidmisene ja katsetamine.

Transpordi töörühma juhib Andrus Saliste , e-mail andrus.saliste (at) gmail.com

Transpordi töörühma esimene kohtumine kohvikus Gunther Laulasmaal