Kompostimine koduses majapidamises: praktiline seminar loometalus

Dr. Clarissa Pinkola Estés on kirjutanud: “Oma aednikuelu kohta peaksid naised päevikut pidama, kus oleks tallele pandud kõik elu edendamisele ja kängumisele osutavad märgid. Iga sissekanne olgu otsekui hingeleeme keetmine.

Aias me õpime prakti­liselt ära, kuidas mõtteid, ideid, eelistusi, ihasid ja kogum armastust elada või surra lasta. Me istutame, kisume välja, matame maha. Me kuivatame seemet, me külvame selle maha, seejärel kasutame seda. Aed on aineliseks kehastunud meditatsioon, aed ütleb ka välja, millal sellel või teisel oleks aeg surra. Aias tuleb selgesti ilmsiks, millal on aeg vilja kanda ja millal on aeg närbuda. Aias ei satu me vastuollu suure Ürglooduse hingamisrütmiga, ennemini saavutame sellega kooskõla.”

Neljas rohevalla permakultuuri seminar pakub vahetuid teadmisi ja praktilist kogemust kompostimisest eramajapidamises.

Aeg: 10. juuni 2023 kl 10-13

Asukoht: Lääne-Harju vald, Lemmaru küla, Pagula Loometalu

Koolitaja: elurikkuse uurija Marian Nummert Mariani Permakultuur

Seminari kava

  • elurikka komposti valmistamise põhitõed ja väljakutsed
  • sobiliku kompostimise viisi valimine
  • kompostiks sobivad materjalid ja nende C:N suhe

Seminari käigus täidame valitud kompostri majapidamises leiduvate kompostiks sobivate materjalidega.

Talu perenaine pakub seminari käigus ehedat kehakinnitust. Tutvuda saab aidapoega ja nuhutada varasuve lõhnu ja värve.

Seminaril on piiratud arv osalejakohti. Osalustasu 15€

Registreerun seminarile

“Loometalu” on arendamisel kontseptsioon, et rohujuure tasandil loominguliselt lahendada maaelu väljakutseid.

Seminari korraldab Lääne-Harju kogukondlik algatus Roheline Vald, mis töötab välja ja viib ellu kestliku arenguga seotud projekte koostöös Pagula loometalu ning Mariani Permakultuuriga.

Seminari teostusele paneb õla alla Lääne-Harju MTÜ-de toetusmeede.