Loodushoid

Lääne-Harju vald asub looduslikult eripalgelises ning kaunis kohas – ligi 100 km rannikuala teeb piirkonnast kauni elukeskkonna ning atraktiivse sihtkoha külastajatele. Lääne-Harju loodusrikkused

Lääne-Harju rannikuala

Loodushoiu töörühma fookuses on elurikkuse toetamine valla territooriumil.

2020 aasta fookused: Bioloog Mart Meriste: “Lääne-Harju vald on õnnistatud kehvade muldadega, mis loob head tingimused looduslikele niidualadele. 2020. aasta Loodustöörühma fookuses on niidualade loomise ning majandamise loogika väljatöötamine, mõistliku muruniitmise loogika väljatöötamine. Teine fookus on taimemürk glüfosaadiga pritsimise lõpetamine avalikel aladel.

“Taimedest algab iga maismaal olev toiduahel ja hävitades taimi, ei ole ka muul elustikul elupaika,” nendib teadlane, töörühma liige Mart Meriste.

Teeääred on paljudes piirkondades ainsad regulaarselt niidetavad alad meenutades kooslustena sageli niite ja seetõttu on nad maastikus tegelikult sageli väga olulised niidutaimede ja tolmeldajate putukate elupaigad.”

Mitmetes küsimustes loodab rohevalla loodushoiu töörühm teha koostööd ka teiste keskkonnahoidlikult meelestatud omavalitsusega üle Eesti.

Loodushoiu töörühma veab eest Kairi Niinepuu-Mark kairi4 (at)gmail.com

Loodushoiu töörühma esimene kohtumine Arvo Pärdi Keskuses 2019 sügisel