Toiduringlus

Rohelise valla algatus kutsub ellu päikeseenergial toimiva toiduringluskapi.

Kapi prototüüp paigaldati Laulasmaale 16.mail. hetkel arendatakse päikesepaneelidega toiduringluskappi.

Toiduringluskapi tiim pakub ka teistele kogukondadele toidukappe! Tellige meilt:

  1. Toidukapp, jahutuseta, päikesepaneeli toel toimiva ventilatsiooniga
  2. Ringlusüksus, kuhu on moodulitena lisatud lisaks toidukapile ka rohevahetusriiulid, jagamismoodul; hübriidkapp – päikesepaneelidel ja energiasüsteemi lülituv ringlusüksus, et tagafa toidukapi osa jahutus.
  3. Taaskasutatud materjalidest ehitatud kapp – päikesepaneeliga või ilma.

Meedia: 

ERR/terevisoon: https://etv.err.ee/1608215467/kogukondlik-toidukapp

KUKU raadio: https://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/arataja-kairi-niinepuu-mark-laulasmaa-toiduringluskapp/

Laulasmaa toiduringluse FB: https://www.facebook.com/groups/559413745219749

Võtke meiega ühendust, kui soovite ka oma kogukonda päikeseenergial toimivat toiduringluskappi või saada inspireeritud!

Kairi Niinepuu-Mark kairi4@gmail.com (müük, kommunikatsioon, rohelise valla kontseptsioonid) / Ecomari

Marie Käige marie.kaige@gmail.com Taaskasutatavatest materjalidest ehitamine, ReStuudio

Margus Kullerkupp kullerkuppmargus@gmail.com kapi ehitus, detailid, tehniline spetsifikatsioon, PäikesEST

Triin Lumi triin.lumi@gmail.com, korraldab meedia tähelepanu

Ingrid Hermet ingrid.hermet@gmail.com kompostimine, Nutriloop

Ajatelg: 2020. aasta 28. oktoobril Targa Valiku Praktikumi ringmajanduse teemalisel seminaril tõstatati kogukonna poolt üles toiduraiskamise vähendamise teema. Klooga elanik Triin hindas probleemi tõsidust kõrgeks. Sellest reaktsioonist tekkis seminari projektijuhil Kairil mõte korraldada rohelise valla tiimiga 2021. aasta algul mõttetalgud toiduraiskamise vähendamiseks ja üle-vallalise toiduringluse korraldamiseks, kuhu kokku kutsuda toidukäitlejad, kaubanduse- ja kogukondade esindajad, keda antud teema kõnetab. Covid-19 levik aga kokkukutsumist ei võimaldanud, vallavalitsus korraldas haridusasutustes küsitluse ülejääva toidu mahtudest. Kevadel kontakteerus vallaelanik rohevalla jäätmemajandustiimi eestvedaja Mariega ja andis teada, et on ise kogunud kaubandusest ülejäävad toidujääke ja transportinud seda inimesteni ning tundis huvi, kas rohelise valla tiim saaks toidujagamise teemaga üles võtta.

Rohevalla jäätmemajanduse töörühm ja vallavalitsuse esindajad (Marie, Kairi, Kerli, Jaanus, Triin) asusid leidma ja arutama võimalusi, kuidas toiduringlust korraldada. Saadeti üleskutseid valla kauplustele. Esimese hooga sai selgeks, et protsess takerdub mitmete probleemide ja regulatsioonide taha. Seejärel tegi Kairi ettepaneku teha toiduringluskapi piloot Laulasmaal, kus hindas kohalikku potentsiaali ja valmisolekut kõrgeks. Marie kontakteerus Tartu Foodsharing algatusega ning tiim kohtus selle esindajaga, et uurida kogetud takistusi ja võimalusi. Pandi kokku kohaliku kogukonda üleskutsuv tekst ning loodi turu-uuringu tarvis küsitlus. Rohelise valla jäätmemajanduse tiimist eraldus Toidukapi tiim, kes fokusseerus pilootprojektile (Marie, Kairi, Triin). Kõlapinna laiendamiseks võeti ühendust kohalike, Margusega (Rohelise valla ettevõtlustiimist) ja Ingridiga, keda kaasati loodud üleskutset postitama kohalikku sotsiaalmeedia gruppi. Margusega arutledes tekkis idee päikeseenergial toimivast toiduringluskapist. See võimendanuks jätkusuutlikku ideed ka kapi enda osas. Kapp valmis Marguse ja Ingridi koostöös olemasolevast kapi toorikust. Kapi avamine toimus 16. juunil 2021. Seejärel asuti otsima partnerit, kes aitaks katta kogukondlike toiduringlusüksuste materjalikulu. Nädala pärast paigaldati rahva soovil kapile rohevahetuskapp ja Nutriloop paigaldas biokompostri. Kogukonnakomisjonis tutvustas Kairi toiduringlusüksuse ideed ning tagasisidena laekus huvi toiduringlusüksuse kohta ka mitmetes teistes valla piirkondades.