Toiduringlus

Rohelise valla algatus kutsub ellu päikeseenergial toimivaid toiduringluskapid.

Kas teadsid, et Eestis raisatakse toitu 166 000 tonni jagu? Ja et aastaks 2030. peaksime vähendama seda raiskamist 50% võrra. Rohetiim arvab, et selmet oodata taevast langevaid lahendusi tuleb midagi ära teha just nüüd. Toiduringluskapp on kõige lihtsam viis juurutada keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja võimendada kogukonnatunnet. See on suurepärane koostöövõimalus kogukonna, ettevõtjate ja omavalitsuse vahel.

Kapi prototüüp paigaldati Laulasmaale 16.mail. 2021. Ehitasime päikesepaneelidega toiduringluskapid, mis valmisid oktoobri lõpul.
KAPID ASUVAD TÄNASEL PÄEVAL LAULASMAAL, PALDIKSIS JA VASALEMMAS, KAPI PROTOTÜÜP TEENINDAB LEHOLAS.

Päikeseenergial toimivate kappide partnerid Lääne-Harju vallas on Alexela, PäikesEST, SunlyCity, Lääne-Harju vallavalitsus;

Laulasmaa toiduringluse lepinguline partner on Laulasmaa Selver, Paldiskis on partneriks COOP, Vasalemmas Vasalemma Kool; teised toidukäitlejad paigutavad kappi toitu vajadusest tulenevalt.

Toiduringluskapi tiim pakub ka teistele kogukondadele toidukappe!

Ehitame ka Sinu kogukonda taastuvenergial toidukapi ja aitame:

  • jagame kogemust, kuidas kapp ellukutsuda – organisatsoorne pool, sisulised detailid
  • toetajate kaasamine – otsime soovi korral ise toetajad, kes on just selle piirkonnaga seotud
  • kasutusreeglid;
  • registreerimine PTA-s (dokumentatsioon)

Kaasa omakandi kunstnikke: saad luua visuaalselt just oma piirkonnale sobiliku visuaalidega kapi. Meie paigaldame sobiva alusvärviga kapi.

Tellimusel teeme:

  1. Toidukapp, jahutuseta, jahekapiga ja /või ka päikesepaneeli toel toimiva ventilatsiooniga
  2. Ringlusüksus, kuhu on moodulitena lisatud lisaks toidukapile ka rohevahetusriiulid, jagamismoodul; hübriidkapp – päikesepaneelidel ja energiasüsteemi lülituv ringlusüksus, et tagada toidukapi osa jahutus.
  3. Taaskasutatud materjalidest ehitatud kapp – päikesepaneeliga või ilma.
  4. Koolitus, projektijuhtimise ja kogukonna kaasamise teemadel.

Kapi prototüüp, millega valideerisime, et kogukond soovib toitu jagada ja ringlusse võtta:

Meedia: 

ERR/terevisoon: https://etv.err.ee/1608215467/kogukondlik-toidukapp

KUKU raadio: https://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/arataja-kairi-niinepuu-mark-laulasmaa-toiduringluskapp/

Laulasmaa toiduringluse FB: https://www.facebook.com/groups/559413745219749

Vasalemma toiduringlus

Paldiski toiduringlus

Lehola toiduringlus

Võtke meiega ühendust, kui soovite ka oma kogukonda päikeseenergial toimivat toiduringluskappi või saada inspireeritud!

Kairi Niinepuu-Mark kairi4@gmail.com (projektijuht, müük, kommunikatsioon, partnerite kaasamine, rohelise valla kontseptsioonid) / Ecomari + 3725169174

Marie Käige marie.kaige@gmail.com Taaskasutatavatest materjalidest ehitamine, ReStuudio

Margus Kullerkupp kullerkuppmargus@gmail.com kapi ehitus, Sol Navitas

Triin Lumi triin.lumi@gmail.com, ideede edendamine, meedia tähelepanu, SEB Heategevusfond

Ingrid Hermet ingrid.hermet@gmail.com kompostimine, Nutriloop

Ajatelg: 2020. aasta 28. oktoobril Targa Valiku Praktikumi ringmajanduse teemalisel seminaril tõstatati kogukonna poolt üles toiduraiskamise vähendamise teema. Klooga elanik Triin hindas probleemi tõsidust kõrgeks.

Sellest reaktsioonist tekkis seminari projektijuhil Kairil mõte korraldada rohelise valla tiimiga 2021. aasta algul mõttetalgud toiduraiskamise vähendamiseks ja üle-vallalise toiduringluse korraldamiseks, kuhu kokku kutsuda toidukäitlejad, kaubanduse- ja kogukondade esindajad, keda antud teema kõnetab. Covid-19 levik aga kokkukutsumist ei võimaldanud, vallavalitsus korraldas haridusasutustes küsitluse ülejääva toidu mahtudest.

Kevadel kontakteerus vallaelanik rohevalla jäätmemajandustiimi eestvedaja Mariega ja andis teada, et on ise kogunud kaubandusest ülejäävad toidujääke ja transportinud seda inimesteni ning tundis huvi, kas rohelise valla tiim saaks toidujagamise teemaga üles võtta.

Rohevalla jäätmemajanduse töörühm ja vallavalitsuse esindajad (Marie, Kairi, Kerli, Jaanus, Triin) asusid leidma ja arutama võimalusi, kuidas toiduringlust korraldada.

Saadeti üleskutseid valla kauplustele. Esimese hooga sai selgeks, et protsess takerdub mitmete probleemide ja regulatsioonide taha.

Seejärel tegi Kairi ettepaneku teha toiduringluskapi piloot Laulasmaal, kus hindas kohalikku potentsiaali ja valmisolekut kõrgeks. Marie kontakteerus Tartu Foodsharing algatusega ning tiim kohtus selle esindajaga, et uurida kogetud takistusi ja võimalusi. Pandi kokku kohaliku kogukonda üleskutsuv tekst ning loodi turu-uuringu tarvis küsitlus.

Rohelise valla jäätmemajanduse tiimist eraldus Toidukapi tiim, kes fokusseerus pilootprojektile (Marie, Kairi, Triin). Kõlapinna laiendamiseks võeti ühendust kohalike, Margusega (Rohelise valla ettevõtlustiimist) ja Ingridiga, keda kaasati tiimi poolt loodud üleskutset postitama kohalikku sotsiaalmeedia gruppi. Margusega arutledes tekkis idee päikeseenergial toimivast toiduringluskapist. See võimendanuks jätkusuutlikku ideed ka kapi enda osas. Kapi prototüüp idee valideerimiseks valmis Marguse ja Ingridi koostöös olemasolevast kapi toorikust.

Kapi avamine toimus 16. juunil 2021. Seejärel asus Kairi otsima partnerit, kes aitaks katta kogukondlike toiduringlusüksuste materjalikulu. Kaasati kolm partnerit. Nädala pärast paigaldati rahva soovil kapile rohevahetuskapp ja Nutriloop paigaldas biokompostri. Kogukonnakomisjonis tutvustas Kairi toiduringlusüksuse ideed ning tagasisidena laekus huvi toiduringlusüksuse kohta ka mitmetes teistes valla piirkondades.

Päikeseenergial toimivate kappide partnerid on Alexela, Lääne-Harju vallavalitsus ning SunlyCity; Laulasmaa toiduringluse lepinguline partner on Laulasmaa Selver.

Tegijate ettevõtted: partnerite kaasamine ja projektijuhtimine Kairi Niinepuu-Mark, Ecomari; taaskasutusideed ja projektitiim Marie Käige, Re Stuudio MTÜ; tehniline teostus Margus Kullerkupp, Sol Navitas OÜ; projektitiim ja ideede edendamine Triin Lumi, SEB Heategevusfond; Projektitiim Ingrid Hermet, Nutriloop OÜ.