Toiduringlus

Rohelise valla algatus kutsub ellu päikeseenergial toimivaid toiduringluskapid.

Kas teadsid, et Eestis raisatakse toitu 166 000 tonni jagu? Ja et aastaks 2030. peaksime vähendama seda raiskamist 50% võrra. Rohetiim arvab, et selmet oodata taevast langevaid lahendusi kunagi tulevikus tuleb midagi ära teha just nüüd. Toiduringluskapp on kõige lihtsam viis juurutada keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja võimendada kogukonnatunnet ja mis peamine – päästa toit prügikasti jõudmisest ja suunata see toidulauale. See on suurepärane koostöövõimalus kogukonna, ettevõtjate ja omavalitsuse vahel.

Rea valla toidujagamine
Toidukapi avamine Peetris, Rae vallas
Kaart

Kapi prototüüp paigaldati Laulasmaale 16.mail. 2021. Ehitasime päikesepaneelidega toiduringluskapid, mis valmisid oktoobri lõpul.

Rapla toiduringluskapi avamine 27.07. 2022
Toiduringluskapp Vasalemmas (avamine 5. aprill 2022)
Keila toiduringluskapi avamine august 2022

Kutsume üles kõiki kogukondi oma piirkonda kapi soovi esitama!

Selleks kontakteeruge tere@rohevald.ee. Kui teil on kohalik kogukond, kes soovib kapi haldamise ja omamise, PTA-s registreerimise enda kanda võtta, siis meie kontaktime soovi korral omavalitsuse ning potentsiaalsete partneritega ning ehitame kapi valmis.

Päikeseenergial toimivate kappide partnerid Lääne-Harju vallas on Alexela, PäikesEST, SunlyCity, Lääne-Harju vallavalitsus; igas piirkonnas on erinevad partnerid, kuid peapartnerid on seni Alexela ja Sunly City

Laulasmaa toiduringluse lepinguline partner on Laulasmaa Selver, Paldiskis on partneriks COOP, Vasalemmas Vasalemma Kool; teised toidukäitlejad paigutavad kappi toitu vajadusest tulenevalt.

Toiduringluskapi tiim pakub ka teistele kogukondadele toidukappe!

VAATA SIIT VASTUSEID KKK

Ehitame ka Sinu kogukonda taastuvenergial toidukapi ja aitame:

 • jagame kogemust, kuidas kapp ellukutsuda – organisatsoorne pool (asukoht, pinnas, elektriliitumine jms), sisulised detailid, kogukonna ja vabatahtlike kaasamine. Ehitame kapi valmis.
 • toetajate kaasamine – otsime soovi korral ise toetajad, kes on just selle piirkonnaga seotud.
 • kasutusreeglid; meie püsitoetajad on Alexela ja Sunly City.
 • registreerimine PTA-s (dokumentatsioon).

Kaasa omakandi kunstnikke: saad luua visuaalselt just oma piirkonnale sobiliku visuaalidega kapi. Meie paigaldame sobiva alusvärviga kapi.

Toiduraiskamisest kopp ees? Kontakti kohe: tere@rohevald.ee

Sõnal on võim, öeldakse. 🙂 ja küsitakse, et Miks “TOIDURINGLUS” aga mitte toidu “JAGAMINE”?

 • toiduringlus aitab meie arvates kõige paremini juurutada kapi kõigile suunatud säästvat mõtteviisi. Et kapp ise ei anneta vaid kutsub toitu nii võtma kui ka ülejäävat tooma.
 • toiduringlus on iga teadliku ja mõtestatud valikuid tegeva inimese normaalne tegevus. Toiduringlus pole häbiasi!
 • toiduringlus koondab toiduringlejaid, kes toidu äraviskamise asemel toovad selle kappi ning kapist võtavad toidu, mida nad kasutavad kohe toidutegemisel.
 • toiduringlus on KÕIGILE, olenemata sotsiaal-demograafilistest näitajatest.
 • toiduringlus toimib 24/7. Kapp ei ole kunagi lukus.
 • toiduringlus sillutab teed ka teistele ring- ja jagamismajanduse süsteemidele ühiskonnas.
 • toiduringlus on võimas kogukondliku ühtekuuluvustunde võimendaja.
 • toiduringlus on suunatud kodumajapidamistele, toidukäitlejatele, haridusasutustele ja organisatsioonidele.

Tellimusel teeme:

 1. Toidukapp, jahutuseta, jahekapiga ja /või ka päikesepaneeli toel toimiva ventilatsiooniga
 2. Ringlusüksus, kuhu on moodulitena lisatud lisaks toidukapile ka rohevahetusriiulid, jagamismoodul; hübriidkapp – päikesepaneelidel ja energiasüsteemi lülituv ringlusüksus, et tagada toidukapi osa jahutus.
 3. Taaskasutatud materjalidest ehitatud kapp – päikesepaneeliga või ilma.
 4. Koolitus, projektijuhtimise ja kogukonna kaasamise teemadel.

Meedia: 

ERR / Terevisoon: https://menu.err.ee/1609325796/toiduringluskapid-aitavad-vahendada-toidu-raiskamist

ERR/ Terevisoon: https://etv.err.ee/1608215467/kogukondlik-toidukapp

KUKU raadio: https://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/arataja-kairi-niinepuu-mark-laulasmaa-toiduringluskapp/

Laulasmaa Toiduringlusgrupp https://www.facebook.com/groups/559413745219749

Paldiski toiduringlus https://www.facebook.com/groups/662882704701193

Vasalemma toiduringlus https://www.facebook.com/groups/675849980357262

Rapla toiduringlus https://www.facebook.com/groups/486226586473194 

Keila https://www.facebook.com/groups/3490789964324608 

Lehola toiduringlus : https://www.facebook.com/groups/445172120360935

Võtke meiega ühendust, kui soovite ka oma kogukonda päikeseenergial toimivat toiduringluskappi või saada inspireeritud!

Kairi Niinepuu-Mark kairi4@gmail.com (projektijuht, toidukapi müük, kommunikatsioon, partnerite kaasamine, rohelise valla kontseptsioonid) / Ecomari + 3725169174

Marie Käige marie.kaige@gmail.com Taaskasutatavatest materjalidest ehitamine, ReStuudio

Margus Kullerkupp kullerkuppmargus@gmail.com kapi ehitus, Sol Navitas

Triin Lumi triin.lumi@gmail.com, ideede edendamine, meedia tähelepanu, SEB Heategevusfond

Ingrid Hermet ingrid.hermet@gmail.com kompostimine, Nutriloop

Ajatelg: 2020. aasta 28. oktoobril Targa Valiku Praktikumi ringmajanduse teemalisel seminaril tõstatati kogukonna poolt üles toiduraiskamise vähendamise teema. Klooga elanik Triin hindas probleemi tõsidust kõrgeks.

Sellest reaktsioonist tekkis seminari projektijuhil Kairil mõte korraldada rohelise valla tiimiga 2021. aasta algul mõttetalgud toiduraiskamise vähendamiseks ja üle-vallalise toiduringluse korraldamiseks, kuhu kokku kutsuda toidukäitlejad, kaubanduse- ja kogukondade esindajad, keda antud teema kõnetab. Covid-19 levik aga kokkukutsumist ei võimaldanud, vallavalitsus korraldas haridusasutustes küsitluse ülejääva toidu mahtudest.

Kevadel kontakteerus vallaelanik rohevalla jäätmemajandustiimi eestvedaja Mariega ja andis teada, et on ise kogunud kaubandusest ülejäävad toidujääke ja transportinud seda inimesteni ning tundis huvi, kas rohelise valla tiim saaks toidujagamise teemaga üles võtta.

Rohevalla jäätmemajanduse töörühm ja vallavalitsuse esindajad (Marie, Kairi, Kerli, Jaanus, Triin) asusid leidma ja arutama võimalusi, kuidas toiduringlust korraldada.

Saadeti üleskutseid valla kauplustele. Esimese hooga sai selgeks, et protsess takerdub mitmete probleemide ja regulatsioonide taha.

Seejärel tegi Kairi ettepaneku teha toiduringluskapi piloot Laulasmaal, kus hindas kohalikku potentsiaali ja valmisolekut kõrgeks. Marie kontakteerus Tartu Foodsharing algatusega ning tiim kohtus selle esindajaga, et uurida kogetud takistusi ja võimalusi. Pandi kokku kohaliku kogukonda üleskutsuv tekst ning loodi turu-uuringu tarvis küsitlus.

Rohelise valla jäätmemajanduse tiimist eraldus Toidukapi tiim, kes fokusseerus pilootprojektile (Marie, Kairi, Triin). Kõlapinna laiendamiseks võeti ühendust kohalike, Margusega (Rohelise valla ettevõtlustiimist) ja Ingridiga, keda kaasati tiimi poolt loodud üleskutset postitama kohalikku sotsiaalmeedia gruppi. Margusega arutledes tekkis idee päikeseenergial toimivast toiduringluskapist. See võimendanuks jätkusuutlikku ideed ka kapi enda osas. Kapi prototüüp idee valideerimiseks valmis Marguse ja Ingridi koostöös olemasolevast kapi toorikust.

Kapi avamine toimus 16. juunil 2021. Seejärel asus Kairi otsima partnerit, kes aitaks katta kogukondlike toiduringlusüksuste materjalikulu. Kaasati kolm partnerit. Nädala pärast paigaldati rahva soovil kapile rohevahetuskapp ja Nutriloop paigaldas biokompostri. Kogukonnakomisjonis tutvustas Kairi toiduringlusüksuse ideed ning tagasisidena laekus huvi toiduringlusüksuse kohta ka mitmetes teistes valla piirkondades.