Purgiringlus Lääne-Harjus

♻️♻️ Kas teadsid, et valdav osa Eestis kasutatavatest klaaspurkidest toodetakse Ukrainas, Valgevenes või Venemaal?

♻️♻️ Kutsume üles märkama klaastaarat, selle tagastamise võimalust ning panema purgid-pudelid ringlema.

♻️♻️ Kas teadsid, et klaas on ainus materjal, mis on lõputult ümbertöödeldav?

♻️♻️ Kas teadsid, et Lääne-Harjus juba toimib purgirunglus Vasalemma toiduringluskapi ja Vasalemma Kooli vahel?

♻️ Laulasmaa OTT alustab Eestis esmakordselt purgiringlusega OTT-i turgudel Maa päeval, 22. aprillil Laulasmaal

Kirjeldus puudub.
Laulasmaa OTT
Kirjeldus puudub.
Laulasmaa OTT-ile ringlusse toodud klaaspurgid