Päikesepargi rajamine eramajale: tootmispotentsiaal

Eelmisel aastal toimunud kogukondliku päikesepargi rajamise seminari jätk. Kogukondliku päikesepargi teostus kooli katusele jääb seadusandluse taha, seekordne seminar keskendub eramaja päikesepargi maksimaalse tootlikkuse leidmisele.

Aeg: 13. aprill, 18:30 – 20:30 Koht: Laulasmaa Kool

  1. korruse auditoorium/muusikaklass

Seminari sihtrühm: Lääne-Harju valla eramajade omanikud, kes soovivad rajada oma kinnistule päikesepargi. Osalejad saavad endale oma eramu (või kõrvalhoone) detailse potentsiaaliraporti, mis sisaldab endas tehnilisi andmeid ja ajas muutuvat tootlikkust, ning lisaks vastused küsimustele:

  • Mis on minu maa-ala või katuse päikeseenergia tootmispotentsiaal?
  • Millised on erinevad tootmisvõimalused?
  • Millised keskkondlikud ja tehnilised piirangud on takistuseks taastuvenergia pargi rajamisel antud piirkonnas?
  • Millised on optimaalsed elektrivõrguga liitumise tingimused?
  • Kasutajakogemus: eramu päikesepargi tehnilise teostuse valik ja tootlus

Seminari viivad läbi digitootedisainer Emilia Kagovere, keskkonnaekspert Mairika Kõlvart, energia andmespetsialist Boris Ümarik. 2. aastast eramaja päikesepargi kogemuslugu jagab kohalik elanik, EMTA IT-juht Innar Järva.

Salvestiste vaatamiseks soovitame video kõrvale avada ka esinejate slaidid!

Rexploreri esitlusslaidid

Boris Ümarik, Rexplorer videoesitlus, päikesepargid katustel

Mairika Kõlvart, Rexplorer, piirangud ja maapealsed pargid

Innar Järva slaidid Lohusalu maja päikesepark

Innar Järva esitlus

Innar Järva esitlus, Lohusalu maja päikesepark

Tootlusanalüüs, Explorer, esitlus

Seminari eel teostatakse tootlusanalüüs, arvutused ja joonised 25. majapidamisele. Seminari saab kuulama tulla kokku 30 inimest. Uuendus: koroonapiirangute lõppedes oleme lubatud kuulajate arvu tõstnud.
Registri nr / aadressi andmete vastuvõtmine tootlusanalüüsiks kestab kuni 1. aprillini.

Registreerumisel edastatud kinnisturegistri numbrit jagatakse vaid tootlusanalüüsi teostajale.

ANALÜÜSITAVATE MAJAPIDAMISTE ANDMED LÄÄNE-HARJUS ON TÄITUNUD!!

SEMINAR ON OSALEJATELE TASUTA. Osalemiseks tuleb registreeruda: SIIN

MKM on tulnud välja uue toetusmeetmega, kus toetatakse väikeeramute renoveerimist ning päikesepaneelide paigaldamist 8 miljoni euroga. Kuna vallavalitsus plaanib teha infopäeva meetmest huvitunutele, siis seminaril meetme detailid käsitlemist ei leia. Huvilistel on võimalik ka otse pöörduda Kredexi ja EAS-i ühendasutuste poole detailse info hankimiseks.

* Rexplorer leiab sobivaid asukohti taastuvenergeetika parkide jaoks, arvestades kõiksugu oluliste piirangutega, analüüsib nende potentsiaali ja pakub välja paigutusi maksimaalse efektiivsuse jaoks. Nad jälgivad igapäevaselt üle 30MW taastuvenergia parke. Samuti aitab Rexplorer tulevasi parke tutvustada asjaosalistele läbi visualiseeringute ja müra modelleeringute. Lisaks, arendavad nad digitaalset platvormi taastuvenergia protsesside lihtsustamiseks ja leiavad lahendusi taastuvenergeetikaga kokkupuute kogemuse parandamiseks.

Seminari korraldab Lääne-Harju valla kogukondlik algatus Roheline Vald. Seminari aitab teostada Lääne-Harju valla MTÜ-de toetusmeede.