Värsked postitused

Uudised

rohevald

Lohusalu vabatahtlikud merepäästjad saavad tuulikutoetusest raha jeti soetamiseks

Tuuleparkide Paldiski toetusgrupi viimase kvartali suurima rahalise toetuse sai Lohusalu Päästeselts, mis plaanib uue jeti ostmist merepäästetöödeks. Samuti said stipendiumi kaks noort õppurit, kes aktiivselt vabatahtlikuna valla elus osalevad.

Detsembri alguses lõppes MTÜ Paldiski toetusgrupi toetuste taotlemise tänavune viimane voor. Kokku esitati 6 taotlust, millest positiivse vastuse sai kolm taotlejat. Kõige suurema toetussumma ehk 4000 eurot saab Lohusalu Päästeselts. Kaks 500 eurost stipendiumi lähevad kahe noore inimese haridustee hüvanguks.  Loe rohkem siit: Tuulikutoetus Lohusalu vabatahtlikele merepäästjatele

toiduringluskapp rohevald

PRESSITEADE: Innovatsioon toiduringluses: Eestis avati esimesed taastuvenergial töötavad toidujagamiskapid

12. novembril avati Laulasmaal ja Paldiskis päikesepaneelidel toimivad toiduringluskapid, mis on esimesed omataolised Eestis. Toiduringluskapid paigaldas asumitesse kogukondlik algatus Roheline Vald, mis töötab välja ja viib ellu kestliku arenguga seotud algatusi Lääne-Harju vallas

.♻ “Lokaalne toidujagamine võimaldab panna ülejääva toidu kõige kiiremini ringlema ning puudub lisakulu transpordile ning täiendavale tööjõule,” märgib rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. “Toidu jagamine toidu raiskamise vähendamise eesmärgil ühendab enda ökoloogilise jalajälje eest vastutust võtva mõtteviisiga inimesi, seades eesmärgiks mõtestatud tarbimise,” hindab Niinepuu-Mark.

Foto 1: Rohelise valla projektitiim ja partnerid Laulasmaa toidukapi avamisel. Vasakult Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma, Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, rohevalla idee autor ja toiduringluskapi projektijuht Kairi Niinepuu-Mark, tiimi liige Triin Lumi, tiimi liige, ReStuudio asutaja Kloogal Marie Käige, tiim liige, Nutriloopi asutaja Ingrid Hermet, tiimi liige, kapi tehnilise teostuse, Nordic Solardry esindaja Margus Kullerkupp, Sunly City müügijuht Taavi Velleste, Sunly City asutaja ja juht Priit Lepasepp.

Rohevalla tiim soovis teostada ka tehniliselt jätkusuutliku toiduringluskapi – jahekapi tööshoidmiseks kasutatakse taastuvenergiat, mille tagavad toidukapi katusel paiknevad päikesepaneelid. Toidukapi prototüüp paigaldati kevadel Laulasmaale, kus vajaduse valideerimiseks teostatud turu-uuring näitas, et toiduraiskamise vähendamise kõrval on kogukonnale oluline ka kapi hügieen. Seetõttu on kapp ehitatud ilmastikukindlalt, seda on lihtne puhastada ning jahekapp tagab vajaliku temperatuuri seda nõudvatele toiduainetele. Sellise lahendusega soovitakse inspireerida ka teisi kogukondi oma piirkondades toiduringlust korraldama.

Kapi ehituse teostanud Nordic SolarDry esindaja ja toiduringluskapi tiimi liige Margus Kullerkupp avaldas, et toidukapi ehitus oli suureks väljakutseks. Kapi ehituse lähteülesandeks oli kasutajamugavus, pikk kasutusiga ja jahekapi päikesepaneelidel toimimine. Teostati mitmeid erilahendusi nagu näiteks päikesepaneelide ja uste metallraamid. Kapi disainlahenduse väljatöötamisel, millega saavutati futuristlik ilme innovatsiooni rõhutamiseks, lõi kaasa kogu toidukapi projektitiim, mis koosneb vallas elavatest vabatahtlikest.

♻ Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ütles: “Tänaseks on meie valla esimene toidukapp end kuhjaga tõestanud ning nõudlus uute järele kasvas. Prototüübiks olnud kapp Laulasmaal näitas ära, mis osas seda täiendada tuleks ning uutes on nendega juba ka arvestatud.” Saat rõhutas, et oluline on mõista kappide esmaeesmärki, milleks on toidu päästmine, mitte sotsiaalabi, ning julgustab inimesi kappi nii täitma kui tühjendama.

Toiduringluskappide ehituse rahaliseks toetamiseks kaasas Rohelise valla tiim energiaettevõtte Alexela, taastuvenergia parke haldava ning rajava Sunly City ning Lääne-Harju vallavalitsuse.

AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson tõi avamisel välja, et eestimaine energiaettevõte Alexela paneb oma jätkusuutlike tegevustena juba täna lehmasõnnikuga bussid ja autod sõitma, järgmiste sammudena viiakse ka oma tanklaid üle päikeseenergiale. „Oleme loonud iga autosõitja jaoks mugava võimaluse läbi kogukonnaprogrammi oma tankimistelt loodusele tagasi anda. Annetad igalt tangitud liitrilt sendi, millele me lisame omalt poolt sendi keskkonnamõjude heastamiseks läbi meie armsa Eesti metsastamise. Nii et tõsi ta on, keskkonna- ja kogukonnaprojektid on meil aastaid juba töös olnud ja aina enam on meie soov olla veelgi kogukondlikumad, veelgi lähemal inimestele ja nii haakubki ka toiduringluskapi kontseptsioon meie enda plaanidega. Meil on väga hea meel olla selle projekti rahaline toetaja edendamaks Lääne-Harju kogukonnas eeskujuliku ringmajanduse tekkimist“.

Sunly City juhatuse liikme Priit Lepasepa sõnul toetati toetusringluskappide algatust, sest inimeste heaolu on oluline ka kõige keerulisemates olukordades. “Kogukondi kaasates ei tohi unustada, et partneriks on kõik kogukonna liikmed. Toiduringluse kapp on innovatiivne, kuid arusaadav lahendus, mis adresseerib olulist probleemi ja annab kogukonna liikmetele uusi võimalusi,” sõnas Lepasepp.

Laulasmaa toidukapi avamine.

Lääne-Harju kogukonna algatusena loodud idee Roheline Vald (https://rohevald.ee/) on toonud kokku kogukonna, teaduspargid, teadlased ning vallavalitsuse, et liikuda valdkonniti jätkusuutliku elukorralduse poole. Rohelise valla eesmärkideks on töötada välja ja viia ellu keskkonnasäästlikke algatusi ning luua eeldused, olla eeskujuks ja innustada kohalikke inimesi, kogukondi ning ettevõtteid oma tegevustes enam praktiseerima jätkusuutlikke valikuid.

Pressiteate koostaja:Kairi Niinepuu-Mark+5169174

rohevald

PRESSITEADE Lääne-Harju soovib rajada esimese kogukondliku päikesepargi Eestis


Lääne-Harju vald plaanib hakata rajama taastuvenergiaparke avalikus kasutuses olevatele hoonetele, et hoogustada roheenergia kasutuselevõttu vallas. 


20. oktoobril toimub Laulasmaal, Lääne-Harju vallas kolmas Rohelise valla seminar, mis võtab fookusesse kogukonna energeetika. “Selle-aastase rohevalla seminari teema tuleneb energiahinna tõusust kui ka kliimaeesmärkidest üldiselt”, avaldab teavitusprogrammi Targa Valiku Praktikum projektijuht Kairi Niinepuu-Mark. “Soovime motiveerida valla eri piirkondi koonduma ja rajama taastuvenergiaparke avalikus kasutuses olevatele hoonetele, mis tooks osanikele kasu kohalikust energiatarbimisest ja võimaldaks ka ise toodetust osa saada.” märgib Niinepuu-Mark.


Seminaril annavad eksperdid hinnangu elektrihinna tõusu põhjustest ja tulevikuperspektiivist, kogukonna energeetika näidetest mujalt maailmast, finantseerimisallikatest ning tehnilise lahenduse valikutest. Seminaril aset leidvas  päikesepargi rajamise töötoas saavad osalejad praktilised teadmised planeerimisprotsessist. Töötoas mudeldatakse Laulasmaa Kooli ja Spordihoone katustele rajatav päikesepark ning leitakse selle tootlus, tasuvusanalüüs ning parim tehniline lahendus. Seminari korraldajad avaldavad lootust, et kogukond, ettevõtjad ja vallavalitsus ühendavad Energiaühistu kaasabil jõud ja valmib Eesti esimene kogukondlik päikesepark. 


Eesti esimeseks rohevallaks pürgivas Lääne-Harjus on avalikel hoonetel taastuvenergia tootmisega juba ka alustatud – nii on näiteks saanud viimase kahe aasta jooksul päikeseenergia jaamad oma katustele Karjaküla Sotsiaalkeskus ning Ämaris asuv Lääne-Harju valla tugikeskus. Strateegiline plaan on igal aastal üks vallale kuuluv hoone varustada päikeseenergiat tootva jaamaga. 


Vallavanem Jaanus Saat leiab, et selline muster ei peaks piirduma vaid vallale kuuluvate hoonetega, vaid  võiks laieneda ka kogukondlikele hoonetele. “Taastuvenergia tootmine on Lääne-Harju üheks identiteediks. Tingimused on meil selleks väga head. Juba praegu on meil Pakri poolsaarel olemas suur tuulepark ning käimas protsessid veel kaheksa tuulegeneraatori püstitamiseks.”
Kogukonna energeetika seminaril saab osaleda ka virtuaalselt, selleks tuleb registreeruda rohevald.ee lehel.

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna algatuse Roheline Vald ja Lääne-Harju vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust sellest, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum.

Kogukonnale suunatud projekt “Targa valiku praktikum” on üks sellesuunalistest tegemistest, mille sihiks on pakkuda avalikkusele suunatud seminare ja õpitube, et soodustada jätkusuutlike võimaluste ellurakendamist ja kasvatada teadlikkust sellest, milliste valikutega saame luua tervemat ja puhtamat elukeskkonda.

Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega. Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. Täpsem info rohevald.ee veebilehel.

Pressiteate koostaja: 

Kairi Niinepuu-Mark +3725169174

Pressi kontaktid: 

Kairi Niinepuu-Mark +3725169174

Jaanus Saat jaanus.saat@laaneharju.ee

(Fotol: Vasakult Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, Energiaühistu tegevjuht Märt Helmja, idee algataja ja seminarisarja projektijuht Kairi Niinepuu-Mark, valla ehitusosakonna nõunik Mihkel Jürisson Laulasmaa Kooli ja Spordihoone ees, kuhu soovitakse rajada kogukondlik päikesepark)  

rohevald

Pressiteade: Lääne-Harju sukeldub jäätmete taaskasutusse

 1. septembril toimub Lääne-Harju kogukonna teavitusseminar, mis viib vallaelanikud jäätmete taaskasutuskeskusesse, kus soovitakse välja selgitada erinevate jäätmeliikide ringlusse suunamise võimalused. Taaskasutuskeskuse külastuse eel toimub inspireeriv bussiseminar, kus ringmajandusvaldkonna idufirma ja taaskasutustöökoda inspireerivad leidma uusi ringmajandusideid. Lisaks saavad osalejad teada Laulasmaa toiduringluskapi eduloost, mis on lisaks külapood Selverile kaasanud koostööpartneriteks Alexela ning Sunly City. Seminaripäeva lõpetab õhtusöök päästetud toidust, kus kokad presenteerivad viimase tarbimiskuupäeva saavutanud toiduainete kasutusvõimalusi.

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna algatuse Roheline Vald ja Lääne-Harju vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust sellest, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum.

Kogukonnale suunatud projekt “Targa valiku praktikum” on üks sellesuunalistest tegemistest, mille sihiks on pakkuda avalikkusele suunatud seminare ja õpitube, et soodustada jätkusuutlike võimaluste ellurakendamist ja kasvatada teadlikkust sellest, milliste valikutega saame luua tervemat ja puhtamat elukeskkonda.

Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega. Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. Täpsem info rohevald.ee veebilehel.

Pressiteate koostaja:
Kairi Niinepuu-Mark
+3725169174

rohevald

PRESSITEADE Ainulaadne koostöö panustab toiduraiskamise vähendamisele

Kogukondlik algatus Roheline Vald, Lääne-Harju vallavalitsus, Alexela ning Selver on käima lükanud koostöö, mis panustab toidu äraviskamise vähendamisele.

16. mail paigaldati kogukondliku algatuse Roheline Vald meeskonna poolt Laulasmaale toiduringluskapi prototüüp, et testida toiduringlemise mudelit kohaliku elanikkonna seas. Toiduringluskapp osutus väga menukaks ja see võeti koheselt aktiivselt kasutusse. Tekkis palju vabatahtlikke, kes kapi toimimise ja korrashoiu eest hoolt soovisid kanda. 

“Toiduringluskapi eesmärk on juurutada läbimõeldud poodlemist ning toidu äraviskamist vältivat mõtteviisi elanikkonna seas,” räägib Lääne-Harju Rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. “Toiduringluskapp võimaldab kogukonna siseselt toiduaineid omavahel jagada ning suurendada kogukondlikku ühtsustunnet,” räägib Niinepuu-Mark.

Toidukappi pandud ekslusiivseimaks tooteks võib pidada 125. aasta vanust leivajuuretist, kuid kappi on pandud ka kohalikke aiasaaduseid. 

Laulasmaa kogukondlikule toiduringlusele annab hoogu kohalikku toidukauplust pidav Selver, kellega sõlmitud koostöö annab võimaluse suunata sobivad toiduained kiiresti kogukondlikku ringlusse. “Selver tegeleb aastaid toiduraiskamise vähendamisega, püüdes viimasel säilivuskuupäeval päästa riiulitele jäävad kaubad klientidele juba tuttavate kollaste sooduskleebistega ja ka toitu annetades. Rohelise Valla kogukondlik algatus on tänuväärne ja kattub kenasti Selveri püüdlustega,” selgitab Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. 

Rohelise valla algatuse ning Alexela koostöö tulemusel ehitatakse ja paigaldatakse sügisel Laulasmaale ning Paldiskisse Eestis ainulaadsed päikeseenergial toimivad jahutusega hübriidkapid. AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson seostab koostööd ettevõtte väärtustega. “Eestimaise ettevõtte Alexela omanike ning juhtkonna selge soov on muuta kohalikku elu paremaks. Seda otseselt meid ümbritseva keskkonna parandamise, kogukondade, kultuuri- ning sporditegevuse, samuti ringmajanduse edendamise kui loomulikult majanduse vaates. Toiduringluskapp seostub otseselt Alexela väärtustega saavutada seatud eesmärke keskkonnasõbralikult, kogukondi toetades ja nii on meil siiras rõõm Rohelise Valla projektile jõudu anda,“ märgib Adamson.

Kogukonna, ettevõtete ning omavalitsuse nii head koostööd ühise eesmärgi nimel peab Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat rõõmustavaks. “Uued julged ideed, mis muudavad meie valla inimeste elukeskkonda paremaks, on alati teretulnud. Toiduraiskamine on Eestis tõsine teema ning toiduringlus kahtlemata üks võimalus selle vähendamiseks,” nendib Saat. Vallavanem avaldab lootust, et roheinnovatsioon, mida toidukapi tööshoidmisel rakendatakse levib ka teiste piirkondade toiduringluskappidele.

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna algatuse Roheline Vald ja Lääne-Harju vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust sellest, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum.

Kogukonnale suunatud projektid, sealhulgas Toiduringluskapid on üks sellesuunalistest ettevõtmistest, mille sihiks on soodustada jätkusuutlikku mõtteviisi ja suurendada teadlikkust sellest, milliste valikutega saame luua tervemat ja puhtamat elukeskkonda.

rohevald

Pressiteade Padise kloostri munkade poolt rajatud tarbeaeda rajatakse kogukondlik…

5. juunil rajatakse Lääne-Harju valda, Padise kloostri valitsejamaja tarbeaeda kogukondlik ürdispiraal.  Tarbeaed on kujunemas permakultuuri alaks, kus juba paiknevad eelmisel aastal rajatud kogukondlik toidusalu ning mitmed mesitarud.Ürdispiraal luuakse kogukonnale suunatud seminari käigus, kus permakultuuri põhimõtteid käsitlev teooria seotakse praktilise töötoaga. 
“Soovime praktiliste töövõtete ning oskuste kõrval motiveerida inimesi mõtestama, märkama ning võimendama elurikkust oma aias ja elukeskkonnas,” selgitab seminarisarja projektijuht Kairi Niinepuu-Mark.

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna ja vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum.
Kogukonnale suunatud projekt “Targa valiku praktikum” on üks sellesuunalistest tegemistest, mille sihiks on eelmise ja selle aasta jooksul pakkuda avalikkusele suunatud seminare ja õpitube, et soodustada jätkusuutlike võimaluste mõtestamist ja kasvatada teadlikkust sellest, milliste valikutega saame luua tervemat ja puhtamat elukeskkonda.

Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega. Täpsem info rohevald.ee lehel. Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Pressiteate autor:Kairi Niinepuu-Mark+3725169174

Foto: Padise kloostri valitsejamaja tarbeaeda rajatakse permakultuuri süsteeme kogukondlikult. 2020. aastal rajati permakultuuri alussüsteemiks peetav toidusalu.

roheline vald
rohevald

PRESSITEADE Ardo Reinsalu: kodukontoris töötades mine hommikul tööle

27. mail toimus Lääne-Harju vallas Laulasmaal seminar “Kuidas kodukontoris ellu jääda ja elumuutev korrastuskunst”. Seminari peaesineja oli sõidujagamisplatvormi Bolt osakonnajuhataja Ardo Reinsalu, kes on üllitanud mitmed ajajuhtimise teemalised raamatud. Ardo Reinsalu sõnul on kodukontoris töötades oluline jäljendada tegelikku töölkäimist ning juurutada sisse töörutiinid.

Selleks, et kodukontoris keskendumist ning tööefektiivsust suurendada tõi Reinsalu esile järgmised praktikad:

 • Pane ennast riidesse. See ei pea olema ülikond või kontoriseelik, kuid välistada tuleb hommikumantlis ja öösärgis tööpäeva alustamine;
 • Mine tööle. Käi korraks väljas, tee jalutuskäik ning liigu selle käigus ka mentaalselt töömõteteni.
 • Alusta igal hommikul tööpäeva samal ajal.
 • Leia töö tool ning töö koht. Kui töötad söögilaua taga, siis istu kohale, kus sa tavaliselt ei istu.
 • Väldi isetekkelisi katkestusi. Pane tähele, et pesukorv, külmutuskapi sisu, koerakarvad esikus või muud kodused toimetused saavad oodata kuni plaanilise pausini.
 • Kommunikeeri info ajast, mil oled pereliikmete jaoks saadaval. Määra aeg, mil sind segada ei tohi või millal on sul puhkepausid.
 • Planeeri tööpäev blokkidena.
 • Järgi 20-20-20 reeglit: 20 minuti töö järel tõsta pilk 20. sekundiks 20. jala kaugusele.
 • Tee ebameeldivaim või keerukaim töö kohe tööpäeva alguses. Siis on ülejäänud päev justkui meeldiv boonus.
 • Sotsialiseeru. Pane tähele, et kodukontoris töötades ei teki uusi tutvuseid. Räägi oma töise suhtlusvõrgustikuga koosoleku algul ka isiklikest asjadest, et vähendada vaimseid pingeid ning suurendada personaalset suhtlust.
 • Päeva lõpus tee nimekiri asjadest, mida jõudsid ära teha ning tunnusta end!
 • Mine töölt koju. Tee õues jalutuskäik ja liigu ka mentaalselt töömõtetest eemale.

Seminarisarja Targa Valiku Praktikum on ellu kutsunud Lääne-Harju kogukondlik algatus Roheline Vald. Seminarisari toob elanikeni teemad, mis aitavad oma elu keskkonnateadlikumalt ja jätkusuutlikumalt korraldada.Korraldaja Lohusalu Poolsaare Loodusselts, koostöös MTÜ Meie Paldiski ja Lääne-Harju vallavalitsusega. Täpsem info rohevald.ee lehel. Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

rohevald

Uuring: kodukontoris töötamine säästab ressursse kuid tõstab kehakaalu.

Pressiteade 25.05.21

27. mail toimub Lääne-Harju vallas Laulasmaal kodukontoris ellujäämise ja korrastuskunsti seminar, mille raames uuriti elanike kodukontoris töötamise kogemust. Uuring selgitas, et 46% vastanutest on saavutanud kodukontoris töötades ressursside kokkuhoiu, 43% märgib, et on enamus tööajast veetnud kodukontoris ja nad on kodukontoris töötamisega hästi hakkama saanud. Vastanutest 36% eelistaks ka edaspidi töötada kodukontoris. Samas hindab 29% vastanutest, et kodukontoris töötamise teeb keeruliseks, kui lapsed on distantsõppel ning sama paljud hindavad keeruliseks pere ja töö vahel tasakaalu leidmist. Ligi 18% vastanutest leiab, et kodukontoris töötamine on tõstnud nende kehakaalu ja nad on füüsiliselt vähem aktiivsemad. Vaid 7% vastanutest leiab, et kodukontoris töötamine on olnud tõeline peavalu.
Kodukontoris ellujäämise seminaril astub üles sõidujagamisplatvormi Bolt osakonnajuhataja ning mitmete ajajuhtimise raamatute autor Ardo Reinsalu, kes sõlmib lahti kodukontoris töötamise probleemirägastiku ning aitab näha lihtsaid võimalusi efektiivsuse ja selguse suurendamiseks töö ja pereelu kombineerimisel.Seminaril astub üles ka tantsu- ja joogaõpetaja Almer Jansu, kes näitab lihtsaid praktikaid kuidas luua juurde füüsilisi, vaimseid ja mentaalseid ressursse. Seminari teises pooles toimub töötuba, mis annab osalejatele kätte Jaapanist pärit korrastuskunsti praktikad, mille abil luua kord ja ressursisäästlikkus kõigis elu valdkondades.
Seminar on vallaelanikele tasuta. Seminari on ellu kutsunud Lääne-Harju kogukondlik algatus Roheline Vald. Korraldaja Lohusalu poolsaare Loodusselts, projektijuht Kairi Niinepuu-Mark, koostöös MTÜ Meie Paldiski ja Lääne-Harju vallavalitsusega. Registreerumine rohevald.ee lehel.Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.
Pressiteate koostaja:

Kairi Niinepuu-Mark

rohevald

Pressiteade: Laulasmaale paigaldati päikeseenergial toimiv toiduringluskapp

Pressiteade: Laulasmaale paigaldati päikeseenergial toimiv toiduringluskapp17.05.2021
Lääne-Harju valla kogukondliku algatuse Roheline Vald eestvedamisel paigaldati 16. mail Laulasmaale toiduringluskapp.Külaelanike seas läbiviidud küsitlus selgitas, et majapidamistel jääb enim üle kodutoitu, aiasaaduseid, kuivaineid ning küpsetisi. Kapi kasutamise peamiseks argumendiks peavad külaelanikud toidupäästmise ideed kui sellist. Lisaks peetakse oluliseks kapi mugavat asukohta, puhtust ning võimalust ülejääv toit keskkonnasäästlikult realiseerida. 

Algatuse eestvedajad soovivad juurutada mõtteviisi, et toit ei ole prügi vaid väärtuslik ressurss. “Toiduringluskapi eesmärk ei ole sotsiaalsete probleemide lahendamine. Peamine idee on raiskamist vähendava mõtteviisi ja toidukordade planeerimise harjumuse juurutamine, kuivõrd statistikast nähtub, et 53% toiduraiskamisest toimub just leibkondades,” märgib Rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. “Oluline on saada üle valehäbist ning pidada normaalsuseks, et ülejääv toit ei lähe prügikasti vaid see tarvitatakse ära – näiteks naabriga jagamise teel. Loodame, et kogukondade huvi ülejäävat toitu omavahel jagada suureneb kui ilmneb, et see protsess on tegelikult lihtne”, nendib Niinepuu-Mark. Laulasmaa toiduringluskapp kutsuti ellu 18. päevaga.

Toiduringluskapi avamisele tulnud Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk rõõmustas, et kogukondades tehakse asju päriselt ära. “See on siin suurepärane näide sellest, kuidas saab toidusse paremini suhtuda,” nentis Truuverk.

Laulasmaa Toiduringluskapi prototüüp toimib päikeseenergial, mis tagab kapi sisemuses õhuringluse. Valmimas on päikeseenegial toimiv kapp, mis suudab tagada ka kapi jahutuse. Toiduringluskapi disain ning teostus pärineb külaelaniku, PäikesEST esindaja poolt. Taaskasutatud materjalidest toidukapi teostuses aitab taaskasutustöökoda ReStuudio.

Pressiteate koostas: Kairi Niinepuu-Mark