Lääne-Harju vald plaanib hakata rajama taastuvenergiaparke avalikus kasutuses olevatele hoonetele, et hoogustada roheenergia kasutuselevõttu vallas. 


20. oktoobril toimub Laulasmaal, Lääne-Harju vallas kolmas Rohelise valla seminar, mis võtab fookusesse kogukonna energeetika. “Selle-aastase rohevalla seminari teema tuleneb energiahinna tõusust kui ka kliimaeesmärkidest üldiselt”, avaldab teavitusprogrammi Targa Valiku Praktikum projektijuht Kairi Niinepuu-Mark. “Soovime motiveerida valla eri piirkondi koonduma ja rajama taastuvenergiaparke avalikus kasutuses olevatele hoonetele, mis tooks osanikele kasu kohalikust energiatarbimisest ja võimaldaks ka ise toodetust osa saada.” märgib Niinepuu-Mark.


Seminaril annavad eksperdid hinnangu elektrihinna tõusu põhjustest ja tulevikuperspektiivist, kogukonna energeetika näidetest mujalt maailmast, finantseerimisallikatest ning tehnilise lahenduse valikutest. Seminaril aset leidvas  päikesepargi rajamise töötoas saavad osalejad praktilised teadmised planeerimisprotsessist. Töötoas mudeldatakse Laulasmaa Kooli ja Spordihoone katustele rajatav päikesepark ning leitakse selle tootlus, tasuvusanalüüs ning parim tehniline lahendus. Seminari korraldajad avaldavad lootust, et kogukond, ettevõtjad ja vallavalitsus ühendavad Energiaühistu kaasabil jõud ja valmib Eesti esimene kogukondlik päikesepark. 


Eesti esimeseks rohevallaks pürgivas Lääne-Harjus on avalikel hoonetel taastuvenergia tootmisega juba ka alustatud – nii on näiteks saanud viimase kahe aasta jooksul päikeseenergia jaamad oma katustele Karjaküla Sotsiaalkeskus ning Ämaris asuv Lääne-Harju valla tugikeskus. Strateegiline plaan on igal aastal üks vallale kuuluv hoone varustada päikeseenergiat tootva jaamaga. 


Vallavanem Jaanus Saat leiab, et selline muster ei peaks piirduma vaid vallale kuuluvate hoonetega, vaid  võiks laieneda ka kogukondlikele hoonetele. “Taastuvenergia tootmine on Lääne-Harju üheks identiteediks. Tingimused on meil selleks väga head. Juba praegu on meil Pakri poolsaarel olemas suur tuulepark ning käimas protsessid veel kaheksa tuulegeneraatori püstitamiseks.”
Kogukonna energeetika seminaril saab osaleda ka virtuaalselt, selleks tuleb registreeruda rohevald.ee lehel.

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna algatuse Roheline Vald ja Lääne-Harju vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust sellest, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum.

Kogukonnale suunatud projekt “Targa valiku praktikum” on üks sellesuunalistest tegemistest, mille sihiks on pakkuda avalikkusele suunatud seminare ja õpitube, et soodustada jätkusuutlike võimaluste ellurakendamist ja kasvatada teadlikkust sellest, milliste valikutega saame luua tervemat ja puhtamat elukeskkonda.

Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega. Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. Täpsem info rohevald.ee veebilehel.

Pressiteate koostaja: 

Kairi Niinepuu-Mark +3725169174

Pressi kontaktid: 

Kairi Niinepuu-Mark +3725169174

Jaanus Saat jaanus.saat@laaneharju.ee

(Fotol: Vasakult Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, Energiaühistu tegevjuht Märt Helmja, idee algataja ja seminarisarja projektijuht Kairi Niinepuu-Mark, valla ehitusosakonna nõunik Mihkel Jürisson Laulasmaa Kooli ja Spordihoone ees, kuhu soovitakse rajada kogukondlik päikesepark)  

Kairi Niinepuu-Mark