rohevald, toiduringlus rohevald

Pressiteade

17.05.2023

Täna, 17. mail avati Haapsalus esimene päikeseenergial toimiv toiduringluskapp Läänemaal. Kogukonna, linnavalitsuse ning ettevõtete koostöös ellukutsutud toidukapp on mugav ja kiire võimalus, kuidas leibkonnad ning toidukäitlejad saavad suunata tarbijani kohest realiseerimist vajavad toiduained.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles näeb toiduringluskapis lihtsa talupojamõistuse väljundit: “Toitu tuleb süüa, toitu ei tohi raisata!”

Madala ökoloogilise jalajäljega lokaalne toidujagamine on järjest levinum trend. Lisaks toiduraiskamise vähendamisele võimendavad toidukapid kohalikku kogukonnatunnet, säästva mõtteviisi juurdumist ning sillutavad teed ka teistele ring- ja jagamismajandussüsteemidele.

“Olen äärmiselt rõõmus, et saime Haapsalus avatud Läänemaa esimese toiduringluskapi. Sellised algatused on olulised sammud jätkusuutliku ja teadliku tarbimise suunas. Toiduraiskamine on murettekitav probleem meie ühiskonnas ning toiduringluskapid on suurepärased vahendid selle vähendamiseks. Koostöö kohaliku kogukonna, linnavalitsuse ja ettevõtetega näitab meie kõikide ühishuvi ja pühendumust säästvale tulevikule. Loodan, et see algatus inspireerib jätkuvalt teisigi linnu ja piirkondi järgima meie eeskuju ning looma veelgi rohkem toiduringluskappe üle Eesti,” sõnas kapi avamisel energiaettevõtte Alexela tegevjuht Aivo Adamson.

Taastuvenergia tootja Sunly kogukonnasuhete juht Tuuliki Kasonen tähtsustas avamiskõnes kogukonnagruppide vahelise sünergia tekkimist. „Toiduringluskapp on sellise koostöö väga hea näide ning loomulikult tulime siin appi sellega, mida kõige paremini oskame – päikeseenergia tootmisega,“ sõnas Kasonen.

Haapsalu toiduringluse üks eestvedajatest, vabatahtlik toidupäästja Anu Aljaste märkis, et innovaatiline toidukapp võiks tema hinnangul kogukonda ja toidukäitlejaid motiveerida toiduraiskamist vältima. Aljaste kutsus kogukonda üles omavahel ülejäävat söögikõlbulikku toitu jagama, samuti oodatakse panustama poode, söögikohti, kohvikuid ja haridusasutusi.

Haapsalu toiduringluskapi ehitust toetasid Haapsalu linnavalitsus, energiaettevõte Alexela, taastuvenergia lahendusi pakkuv Sunly City, Haapsalu Uksetehas, Rannarootsi Muuseumi kaudu Rootsi kogudus Brödet ning kohalike elanike annetused.

Toiduringluskapi töötas välja ja paigaldas kogukondlik algatus Roheline Vald, mis töötab välja ja viib ellu kestliku arenguga seotud algatusi. 

Taastuvenergial töötavad toiduringluskapid asuvad lisaks Haapsalule veel Laulasmaal, Paldiskis, Vasalemmas, Raplas, Keilas, Põltsamaal ja  Põlvas. Loodud on kohalikku kappi haldav MTÜ-de võrgustik.

2021. aastal Keskkonnaministeeriumi tellitud toidukao uuringust selgus, et Eestis tekib 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Toidujäätmetest poole ehk ligikaudu 84 000 tonni moodustab söömiskõlbulik kuid raisku läinud toit ehk toidukadu. Kogu toidutarneahela jooksul Eestis raisatud toidu väärtus kokku on hinnanguliselt 164 miljonit eurot aastas. Kestliku arengu eesmärk on vähendada 2030. aastaks jaekaubanduse ja tarbijate tekitatud toidujäätmeid poole võrra elaniku kohta.  ELi jäätmedirektiivis kutsutakse liikmesriike ja nende kodanikke üles vähendama toidujäätmete teket esmatootmisest kuni tarnimiseni, vähendama jäätmete teket kodumajapidamistes ning propageerima toiduannetust.

Pressiteate koostaja:

Kairi Niinepuu-Mark, kogukondlikust algatusest Roheline Vald MTÜ

1. (Foto: Kairi Niinepuu-Mark) Tuuliki Kasonen, Sunly City kogukonnasuhete juht

2. (Foto: Malle-Liisa Raigla) Haapsalu toiduringluskapi avamine

3. (Foto: Malle-Liisa Raigla) Alexela tegevjuht Aivo Adamson kutsub üles kogukondi väärtustama toitu ja ülejäävat kogukonnas jagama.

Kairi Niinepuu-Mark