1. septembril toimub Lääne-Harju kogukonna teavitusseminar, mis viib vallaelanikud jäätmete taaskasutuskeskusesse, kus soovitakse välja selgitada erinevate jäätmeliikide ringlusse suunamise võimalused. Taaskasutuskeskuse külastuse eel toimub inspireeriv bussiseminar, kus ringmajandusvaldkonna idufirma ja taaskasutustöökoda inspireerivad leidma uusi ringmajandusideid. Lisaks saavad osalejad teada Laulasmaa toiduringluskapi eduloost, mis on lisaks külapood Selverile kaasanud koostööpartneriteks Alexela ning Sunly City. Seminaripäeva lõpetab õhtusöök päästetud toidust, kus kokad presenteerivad viimase tarbimiskuupäeva saavutanud toiduainete kasutusvõimalusi.

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna algatuse Roheline Vald ja Lääne-Harju vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust sellest, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum.

Kogukonnale suunatud projekt “Targa valiku praktikum” on üks sellesuunalistest tegemistest, mille sihiks on pakkuda avalikkusele suunatud seminare ja õpitube, et soodustada jätkusuutlike võimaluste ellurakendamist ja kasvatada teadlikkust sellest, milliste valikutega saame luua tervemat ja puhtamat elukeskkonda.

Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega. Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. Täpsem info rohevald.ee veebilehel.

Pressiteate koostaja:
Kairi Niinepuu-Mark
+3725169174

Kairi Niinepuu-Mark