5. juunil rajatakse Lääne-Harju valda, Padise kloostri valitsejamaja tarbeaeda kogukondlik ürdispiraal.  Tarbeaed on kujunemas permakultuuri alaks, kus juba paiknevad eelmisel aastal rajatud kogukondlik toidusalu ning mitmed mesitarud.Ürdispiraal luuakse kogukonnale suunatud seminari käigus, kus permakultuuri põhimõtteid käsitlev teooria seotakse praktilise töötoaga. 
“Soovime praktiliste töövõtete ning oskuste kõrval motiveerida inimesi mõtestama, märkama ning võimendama elurikkust oma aias ja elukeskkonnas,” selgitab seminarisarja projektijuht Kairi Niinepuu-Mark.

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna ja vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum.
Kogukonnale suunatud projekt “Targa valiku praktikum” on üks sellesuunalistest tegemistest, mille sihiks on eelmise ja selle aasta jooksul pakkuda avalikkusele suunatud seminare ja õpitube, et soodustada jätkusuutlike võimaluste mõtestamist ja kasvatada teadlikkust sellest, milliste valikutega saame luua tervemat ja puhtamat elukeskkonda.

Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega. Täpsem info rohevald.ee lehel. Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Pressiteate autor:Kairi Niinepuu-Mark+3725169174

Foto: Padise kloostri valitsejamaja tarbeaeda rajatakse permakultuuri süsteeme kogukondlikult. 2020. aastal rajati permakultuuri alussüsteemiks peetav toidusalu.

roheline vald
Kairi Niinepuu-Mark