Kogukondlik algatus Roheline Vald, Lääne-Harju vallavalitsus, Alexela ning Selver on käima lükanud koostöö, mis panustab toidu äraviskamise vähendamisele.

16. mail paigaldati kogukondliku algatuse Roheline Vald meeskonna poolt Laulasmaale toiduringluskapi prototüüp, et testida toiduringlemise mudelit kohaliku elanikkonna seas. Toiduringluskapp osutus väga menukaks ja see võeti koheselt aktiivselt kasutusse. Tekkis palju vabatahtlikke, kes kapi toimimise ja korrashoiu eest hoolt soovisid kanda. 

“Toiduringluskapi eesmärk on juurutada läbimõeldud poodlemist ning toidu äraviskamist vältivat mõtteviisi elanikkonna seas,” räägib Lääne-Harju Rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. “Toiduringluskapp võimaldab kogukonna siseselt toiduaineid omavahel jagada ning suurendada kogukondlikku ühtsustunnet,” räägib Niinepuu-Mark.

Toidukappi pandud ekslusiivseimaks tooteks võib pidada 125. aasta vanust leivajuuretist, kuid kappi on pandud ka kohalikke aiasaaduseid. 

Laulasmaa kogukondlikule toiduringlusele annab hoogu kohalikku toidukauplust pidav Selver, kellega sõlmitud koostöö annab võimaluse suunata sobivad toiduained kiiresti kogukondlikku ringlusse. “Selver tegeleb aastaid toiduraiskamise vähendamisega, püüdes viimasel säilivuskuupäeval päästa riiulitele jäävad kaubad klientidele juba tuttavate kollaste sooduskleebistega ja ka toitu annetades. Rohelise Valla kogukondlik algatus on tänuväärne ja kattub kenasti Selveri püüdlustega,” selgitab Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. 

Rohelise valla algatuse ning Alexela koostöö tulemusel ehitatakse ja paigaldatakse sügisel Laulasmaale ning Paldiskisse Eestis ainulaadsed päikeseenergial toimivad jahutusega hübriidkapid. AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson seostab koostööd ettevõtte väärtustega. “Eestimaise ettevõtte Alexela omanike ning juhtkonna selge soov on muuta kohalikku elu paremaks. Seda otseselt meid ümbritseva keskkonna parandamise, kogukondade, kultuuri- ning sporditegevuse, samuti ringmajanduse edendamise kui loomulikult majanduse vaates. Toiduringluskapp seostub otseselt Alexela väärtustega saavutada seatud eesmärke keskkonnasõbralikult, kogukondi toetades ja nii on meil siiras rõõm Rohelise Valla projektile jõudu anda,“ märgib Adamson.

Kogukonna, ettevõtete ning omavalitsuse nii head koostööd ühise eesmärgi nimel peab Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat rõõmustavaks. “Uued julged ideed, mis muudavad meie valla inimeste elukeskkonda paremaks, on alati teretulnud. Toiduraiskamine on Eestis tõsine teema ning toiduringlus kahtlemata üks võimalus selle vähendamiseks,” nendib Saat. Vallavanem avaldab lootust, et roheinnovatsioon, mida toidukapi tööshoidmisel rakendatakse levib ka teiste piirkondade toiduringluskappidele.

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna algatuse Roheline Vald ja Lääne-Harju vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust sellest, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum.

Kogukonnale suunatud projektid, sealhulgas Toiduringluskapid on üks sellesuunalistest ettevõtmistest, mille sihiks on soodustada jätkusuutlikku mõtteviisi ja suurendada teadlikkust sellest, milliste valikutega saame luua tervemat ja puhtamat elukeskkonda.

Kairi Niinepuu-Mark