Pressiteade: Laulasmaale paigaldati päikeseenergial toimiv toiduringluskapp17.05.2021
Lääne-Harju valla kogukondliku algatuse Roheline Vald eestvedamisel paigaldati 16. mail Laulasmaale toiduringluskapp.Külaelanike seas läbiviidud küsitlus selgitas, et majapidamistel jääb enim üle kodutoitu, aiasaaduseid, kuivaineid ning küpsetisi. Kapi kasutamise peamiseks argumendiks peavad külaelanikud toidupäästmise ideed kui sellist. Lisaks peetakse oluliseks kapi mugavat asukohta, puhtust ning võimalust ülejääv toit keskkonnasäästlikult realiseerida. 

Algatuse eestvedajad soovivad juurutada mõtteviisi, et toit ei ole prügi vaid väärtuslik ressurss. “Toiduringluskapi eesmärk ei ole sotsiaalsete probleemide lahendamine. Peamine idee on raiskamist vähendava mõtteviisi ja toidukordade planeerimise harjumuse juurutamine, kuivõrd statistikast nähtub, et 53% toiduraiskamisest toimub just leibkondades,” märgib Rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. “Oluline on saada üle valehäbist ning pidada normaalsuseks, et ülejääv toit ei lähe prügikasti vaid see tarvitatakse ära – näiteks naabriga jagamise teel. Loodame, et kogukondade huvi ülejäävat toitu omavahel jagada suureneb kui ilmneb, et see protsess on tegelikult lihtne”, nendib Niinepuu-Mark. Laulasmaa toiduringluskapp kutsuti ellu 18. päevaga.

Toiduringluskapi avamisele tulnud Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk rõõmustas, et kogukondades tehakse asju päriselt ära. “See on siin suurepärane näide sellest, kuidas saab toidusse paremini suhtuda,” nentis Truuverk.

Laulasmaa Toiduringluskapi prototüüp toimib päikeseenergial, mis tagab kapi sisemuses õhuringluse. Valmimas on päikeseenegial toimiv kapp, mis suudab tagada ka kapi jahutuse. Toiduringluskapi disain ning teostus pärineb külaelaniku, PäikesEST esindaja poolt. Taaskasutatud materjalidest toidukapi teostuses aitab taaskasutustöökoda ReStuudio.

Pressiteate koostas: Kairi Niinepuu-Mark

Kairi Niinepuu-Mark